Vehbi Coşkun

Elazığ-Palu ve Bir Araştırma Önergesi

Vehbi Coşkun

Elazığ’ın, aslında sorunlarla boğuşan ancak, yönetenler ile siyâsîlere göre hiçbir derdi olmayan, hatta sözde yatırım ve hizmetlerle ihyâ edilmiş olduğu ileri sürülen ilçelerine, gerçekleri ortaya çıkarmak adına Elazığ dışından bir gözle bakalım istedim…
Zirâ; Elazığlı olarak bizim kendimizi değerlendirmemizden daha çok, Elazığ dışından olanların bakış açısı ve yorumları, il ve toplum olarak içinde bulunduğumuz durumu daha objektif, daha sağlıklı anlatır diye düşünüyorum.
Bu gerçeklerden hareketle; MHP Konya Milletvekili Esin KARA’nın 24 Ocak depreminden 5 / 6 ay kadar önce 2019 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Elazığ’ın 7 ilçesinin sorunlarıyla ilgili TBMM’de ayrı ayrı verdiği Meclis Araştırma Önergeleri’ni ele almaya devam ediyoruz…
Özellikle Milletvekili Esin KARA’nın muhalefette olsa bile aynı ittifak içinde bulunduğu için iktidarı eleştirmeyen bir partinin mensubu olması dolayısıyla, bakış açısı Elazığ adına abartılı olmayan çok gerçekçi ve önemli tespitler içeriyor elbette.
Daha önce Elazığ’ın Ağın, Sivrice, Maden ve Baskil İlçeleri’ni ele aldığım yazı dizisine bu hafta Palu İlçemizle devam ediyoruz…
***
“Elazığ’ın Palu İlçesi’nde yaşanan altyapısal, ekonomik ve îmar sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik gerekli şartların incelenmesi için Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104.ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederim” sunumuyla, TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere hazırlanan Konya Milletvekili Esin KARA ile MHP TBMM Grubu’ndan 20 Milletvekili imzalı 3.7.2019 Tarihli, ayrıca MHP TBMM Başkanlığı’nın 09.07.2019 Tarih ve 2019 / 286 Sayı Onaylı Gerekçe’de Palu İlçemize ilişkin yapılan tespitlerden “satır başı” olarak sunulabilecek olan ve sizler için derlediğim hususlar şöyle…
***
Elazığ İl Merkezi’ne 77 km uzaklıkta olan Palu İlçesi’nin; 2017 TÜİK verilerine göre toplam nüfusunun 18.680 olduğu belirtilirken, Murat Nehri’nin içinden geçtiği dik ve sarp vadi üzerinde kurulu olan ilçenin arazisinin, civardaki düzlükler ile güneyde yer alan Doğu Toros silsilesini oluşturan Ak Dağlar’dan oluştuğu ifâde edilerek başlanıyor önergenin gerekçesine…
***
Palu-Arıcak grup yolunun 2010 Yılı’nda Karayolları genel ağından çıkarılarak, Alacakaya İlçesi üzerinden Gülüşkür Köprüsü’ne bağlandığı ve yolun İl Özel İdâresi’ne devredildiği bilgisi verilirken, toplamda 45 km mesâfeli yolun hâlâ bitirilemeyişi nedeniyle, Arıcaklı vatandaşların Palu’ya ziyâretlerinin azaldığına ve bu durumun esnafı ticârî bakımdan mağdur ettiğine dikkât çekiliyor…
***
Genelde Palu’nun çevreyle bağlantılarını sağlayan yollar için belirtilen sorun ve ihtiyaçlar hususunda; özellikle yol boyunca olması gereken istinat duvarlarının eksikliği, yola paralel dere ıslâhlarının yapılmayışı, köprü ve menfezlerin ihtiyaca cevap verememesi, dağ yamaçlarının ıslâh edilemeyişinden dolayı heyelan riskinin artması, ilçenin genel sorunları olarak gösteriliyor…
***
Hamza Bey Barajı havzasında bulunan köylerin yeniden yapılan yollarının, eski yola oranla virajlı, rampalı ve uzun oluşu, yolda yapılan menfezlerin yetersiz oluşu, yol boyunca istinat duvarları ile yamaç ıslâhının yapılmayışı, ulaşım açısından Palu İlçesi’nin yaşadığı bir diğer sorun olarak vurgulanıyor…
***
Beyhan-1 Barajı yapılmadan önce, ilçeye Arındık Köyü’nde bulunan demiryolu köprüsünden ulaşım sağlayan Gökdere grup köyleri; Akbulut, Atik, Beydoğan, Bölükelma, Büyükçaltı, Gemtepe, Gökdere, Kırkbulak, Köklüce, Küçükçaltı olmak üzere 10 köy ve bağlı mezraların, 2015 Yılı’nda Beyhan-1 Barajı’nda su tutulması işlemi üzerine köprünün su altında kalması sebebiyle ilçe ile bağlantılarının kesildiği anlatılıyor.
Adı geçen köylerin hâlen ulaşımlarını Kovancılar İlçesi’ne bağlı Çakırkaş Beldesi üzerinden sağladıkları belirtilirken, mesâfe olarak daha uzun olan yolun geçtiği güzergâhın rakım olarak yüksek oluşu dolayısıyla da kışın bu yolun ulaşıma kapandığına dikkât çekiliyor.
Ayrıca, menfezlerin yetersizliği ve yol güzergâhındaki derelerin ıslâh edilmeyişinin de sorun teşkil ettiği bildirilirken, Gökdere yoluna alternatif olarak sunulan Çakırkaş Beldesi’nden geçen yolun 2017 yılında kısmen asfaltlanarak ulaşıma uygun hâle getirildiyse de ihtiyacı karşılayamadığı, Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’nün köprü yapımı için bölgedeki çalışmaların neticelendirilmesine ihtiyaç duyduğu ifâde ediliyor…
***
Kovancılar İlçesi’nin kanalizasyon atıklarının Seydili Köyü içerisinden Murat Nehri’ne döküldüğü, böylece geçimini tarımdan sağlayan Seydili Köyü’nün atıklar sebebiyle dere suyuyla tarım yapamaz hâle geldiği ve mağdur olduğu, ayrıca bu durumun sağlık açısından da olumsuz bir tablo oluşturduğu kaydediliyor.
İlçe tarımı açısından önemli bir sorun teşkil eden bu konuya ilişkin olarak 22.01 2016 tarihinde bir açıklama yapan Palu Belediyesi’nin; “Biyolojik Arıtma Tesisi” Projesi’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını, 08.02.2017 Tarihi’nde de ihalesinin yapılacağını duyurmasına rağmen sonuç alınamayan bu sorunun çözüme kavuşturulmasının, Palu İlçesi için büyük önem taşıdığı vurgulanıyor…
***
İlçenin kalkınmasına katkı sağlamak ve sağlık ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, Palu ile Kovancılar İlçeleri arasında Pınartepe Köyü sınırları içerisinde iki ilçenin ortak kullanacağı 150 yatak kapasiteli bir hastane yapılmasının gündeme geldiği, ancak çalışmaların henüz başlamadığı dile getiriliyor…
***
27.12.2016 Tarihi’nde DSİ 91. Şube Müdürlüğü ile Palu Belediyesi arasında imzalanan “Taşkın Koruma İnşaatı Protokolü” gereği Palu Çarşı Mahallesi üst kısmından başlayıp, Kültür Mahallesi’ne kadar devam edecek olan, ancak henüz başlanamayan dere ıslâhı çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasının ilçe halkı için oldukça önemli olduğu hatırlatılıyor…
***
Son olarak; Palu’da gençlerin eğitimi ve sosyalleşebilmeleri amacıyla, ilçenin bir “Gençlik Merkezi” ihtiyacının da bulunduğu ifâde ediliyor.
***
Gerekçe şu ifâdelerle tamamlanıyor; “Elazığ’ın Palu İlçesi’nde, bu sebeple yaşanan altyapısal, ekonomik ve îmar sorunlarının tespiti, bu sorunların çözümüne yönelik yatırım zemininin hazırlanması amacıyla gerekli şartların incelenmesi için Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılması uygun olacaktır.”
***
MHP Konya Milletvekili Sayın Esin KARA’nın, Meclis Araştırması açılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere hazırladığı ve MHP’nin TBMM Grubu’ndan 20 Milletvekili arkadaşının da imzalarının bulunduğu önergede Palu İlçemiz hakkında belirtilen konu ve sorunlar bunlar…
Bu arada, 3.7.2019 olan Önerge Tarihi’nin üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede önergede yer alan konulara ilişkin olarak sorunlar yerli yerinde dursa da bazı olumlu ya da olumsuz gelişmeler de oldu elbette…
***
Meselâ; ELDAY İsimli Grubumuza mensup emekli arkadaşlarımızla, 2019 Ekim Ayı’nda yani bu önergenin verildiği tarihten yaklaşık 3 ay sonra yaptığımız bölge gezilerimizi kaleme aldığım “Kemâliye’den Palu’ya” başlıklı yazı dizisinde ilçeye dâir izlenimlerimi anlatırken, Palu’ya hiç yakışmadığını ve yetersiz olduğunu belirttiğim Palu Öğretmenevi’nin yenilenmesi hususunda yaşanan gelişmeyle yer tahsisi gerçekleştirilirken, yeni binanın TOKİ tarafından yapılması bekleniyor…
***
Önergede son bölümde yer alan “İlçenin Gençlik Merkezi” ihtiyacı bu süre zarfında karşılanmış olsa da, özelikle Kovancılar İlçesi’nin Gençlik Merkezi’yle kıyaslandığında yetersiz ve elverişsiz olduğu belirtilen yer sorununun da yapılacak olan yeni bir bina ile giderileceği beklentisi hâkim…
***
Elazığ’ın sözde “ayrıcalıklı” olduğu ifâde edilen tarihî Palu İlçesi’nin de; başta tanıtım olmak üzere, yol / ulaşım, dere ıslâh çalışmaları, tarım, sağlık ile yarıda kalan tamamlanamamış yatırımlar benzeri çözüm bekleyen, halkın mağdur olduğu birçok sorunu var!
***
Elazığ’ın 7 ilçesinin sorunlarıyla ilgili TBMM’de ayrı ayrı Meclis Araştırma Önergeleri veren MHP Konya Milletvekili Esin KARA’nın görüşleri, inanıyorum ki Elazığ adına çok önemli tespitler içeriyor ve biz bunlardan önemli çıkarımlar elde edeceğiz.
Kuşkusuz, önemli olan; Elazığ’ı ve ilçelerimizi yönetenler ile siyâsîlerimizin bu önergelerden edinecekleri bilgi ve çıkaracakları sonuçlar mutlaka…
Ağın, Sivrice, Maden, Baskil ve son olarak bu hafta da Palu’yu ele aldıktan sonra, önerge konusu olan diğer 2 ilçemizi de bu sütunlarda gelecek haftalarda cuma günleri kaleme alacağım yazılarımla gündeme taşımaya devam edeceğim.
Bakalım, dışarıdan bir bakış açısıyla, üstelik bir milletvekili gözüyle Elazığ’ın İlçeleri ne durumda?

Yazarın Diğer Yazıları