Vehbi Coşkun

Elazığ'ın 7 İlçesi ve 7 Araştırma Önergesi ? -3- SON

Vehbi Coşkun

Elazığ’ın; Ağın, Sivrice, Maden, Baskil, Palu, Alacakaya ve Keban İlçeleri’nde yaşanan sorunlara ilişkin olarak MHP Konya Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Esin KARA tarafından hazırlanan, MHP TBMM Grubu’ndan 20 Milletvekilinin imzaladığı, ayrıca MHP TBMM Başkanlığı’nın da onayını taşıyan “Meclis Araştırması Açılması Önergeleri”ni ayrıntılarıyla gündeme taşıdık…

24 Ocak Elazığ depreminden 5-6 ay kadar önce 2019 Yılı’nın Haziran ve Temmuz aylarında her ilçe için ayrı ayrı verilen Meclis Araştırma Önergeleri’nden her hafta birini ele alırken, 7 haftada 7 ilçemizi inceledik.

Ardından,  “Elazığ’ın 7 İlçesi ve 7 Araştırma Önergesi”  -1- ve -2- Başlıkları altında yaptığımız genel değerlendirmede yaşanan sorunları önce; “Tarım ve Hayvancılık, Altyapı, Su ve Kanalizasyon, Yol ve Ulaşım”, daha sonra da “Heyelan ve Risk, Sağlık, Turizm, Nüfus, Göç, Konaklama ve Konut İhtiyacı” konularına göre sınıflandırdık.
Yazı dizimizin genel değerlendirmesi bugün “Elazığ’ın 7 İlçesi ve 7 Araştırma Önergesi -3-” Başlığı altında ele alacağımız “Meslek Yüksek Okulları ve Genel Sorunlar” konularıyla son bulacak…

***

İlçelerimizin içinde bulunduğu vahim denilebilecek durumu, çok açık ve net biçimde tespit ederek kayıt altına alan önergelerin akıbetinin ne olduğunu da yazımın sonunda açıklayacağım…

***

Şimdi Ağın, Sivrice, Maden, Baskil, Palu, Alacakaya ve Keban İlçelerimizden Meclis Araştırması’na lâyık bulunan “Yaşanan sorunları, sorunların nedenlerinin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması için belirtilen çözüm önerilerini” bu memleketin idâresinden sorumlu olan ilgili ve yetkililerin dikkâtine sunmaya devam ediyoruz…
***
MESLEK YÜKSEK OKULLARI

Sivrice Meslek Yüksekokulu’nun 2004 Yılı’nda meydana gelen depremler gerekçe gösterilerek merkez kampüsüne alınması ilçe adına büyük kayıp olarak değerlendiriliyor. MYO’nun tekrar ilçeye alınması ve öğrencilerin konaklayabilmesi amacıyla da KYK tarafından yurt yapılması, aynı zamanda Sivrice’nin ticârî yönden gelişebilmesi adına kamuoyunda büyük bir beklenti oluşmuş durumda…

***

Maden Meslek Yüksek Okulu da ilçeden merkeze çekilmesi açısından Sivrice MYO ile aynı kaderi paylaşmış.

1995-96 Öğretim Yılı’nda faaliyete geçen yüksekokul, öğrenci kabulünü FÜ Mühendislik Fakültesi Kampüsünde gerçekleştirip, 1998-99 Öğretim Yılı’nda Maden’e taşınmış.

2003’te öğrenci azlığı gerekçesiyle FÜ Rektörlüğü öğretimin Sivrice’de Sivrice MYO ile beraber sürdürülmesini kararlaştırınca Maden’deki Sacit ERGENE ismini taşıyan öğrenci yurdu da kapatılmış. 2004 Yılı’nda Sivrice’de meydana gelen depremler ve hasar gören binalar nedeniyle Maden MYO, Sivrice MYO ile beraber Elazığ Merkez’e taşınmış.

2017 Yılı’nda Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni binasının açılışı yapılan Maden MYO’nun Maden Bölümü kapatılmış olsa da Madenliler haklı olarak okullarının ilçeye dönmesini istiyor ve bekliyorlar…

***

Maden bakımından zengin olan Alacakaya İlçesi’nde açılabilecek 2 yıllık Maden Yüksek Okulu’nun ilçenin ekonomisine olumlu anlamda katkı sunabileceği belirtiliyor…

***

İLÇELER GENEL

Elazığ’ın Meclis Araştırma Önergesi’ne konu olan 7 İlçesi; Ağın, Sivrice, Maden, Baskil, Palu, Alacakaya ve Keban’ın özel bir takım sorun ve yetersizlikleri olsa dahi, neticede genel olarak benzer sorunlara sâhip oldukları anlaşılıyor…

İlçelerin sosyo-ekonomik yapısı incelendiğinde genelin dar gelirli vatandaşlardan oluştuğu ve işsizliğin ilçelerin temel problemi olduğu görülüyor.

Yine genel ve turîstik alandaki tanıtım etkinlikleri, yetersizlikten de öte hiç yok gibi.

Sosyal alan eksikliği ve kültürel faaliyetlerin zayıflığı dolayısıyla, ilçelere turistik amaçla gelen ya da görev yapan kişilerin ekonomiye katkı sağlayacağı alanların da yetersiz olduğu ifâde ediliyor.

İlçelerdeki kentsel dönüşüm ile doğalgaza olan büyük ihtiyacın giderilmesi gerekiyor.

Bu yokluklara ilâve olarak ilçelerde ayrıca sosyal alan ve gençlerin kendilerini geliştirebilmelerine yönelik faaliyet alanları da bulunmuyor…

Gelir azlığı ve istihdam darlığı dolayısıyla, özellikle genç neslin işsizlik sonucu ilçeleri terketmek zorunda kalmasıyla birlikte, ilçeler dışarıya sürekli göç verir hâle gelmiş ve yine genel olarak büyük nüfus kaybına uğramış durumdalar…

***

Elazığ’ın 7 ilçesinin sorunlarıyla ilgili TBMM’de ayrı ayrı Meclis Araştırma Önergeleri veren MHP Konya Milletvekili Esin KARA’nın bu sütunlarda yer verdiğim görüşleri, kamuoyunun da takdir ettiği gibi Elazığ adına çok önemli tespitler içeriyor.

Dikkât edersek; Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergelerin sunuş bölümlerinde de vurgulandığı gibi bu çalışmanın yapılması konusunda tek amaç var o da sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi…

Elazığ’a büyük katkı sağlayabilecek 7 ilçemizin sorunlarıyla ilgili TBMM’ye verilen meclis araştırma önergeleri, ne yazık ki iktidar partisinin yanı sıra MHP Konya Milletvekili Esin KARA’nın milletvekili arkadaşlarının da imza koymuş olmalarına rağmen, kendi partileri tarafından da sahiplenilmediği için genel kurulda görüşülememiştir!

***

TBMM’de tutanaklara geçen ve TBMM Arşiv Hizmetleri Başkanlığı kayıtlarında yer alan, MHP TBMM Başkanlığı’nda da onay kaydı bulunan Meclis Araştırma Önergeleri’nin itinayla, büyük bir emek ve çaba sonucu hazırlandığını biliyor ve takdir ediyoruz.

Elazığ’ın, aslında sorunlarla boğuşan ancak, yönetenler ile siyâsîlere göre hiçbir derdi olmayan, hatta sözde yatırım ve hizmetlerle de ihyâ edilmiş (!) olduğu ileri sürülen ilçelerinin içinde bulunduğu vahim denilebilecek durumu, çok açık ve net biçimde tespit ederek kayıt altına alan önergeleri Elazığ olarak biz dikkâte alarak değerlendirirsek, büyük bir aşama kaydetmiş oluruz.

Bu amaçla MHP Konya Milletvekili Esin KARA ile milletvekili arkadaşlarına gönülden teşekkür ediyor, Ağın, Sivrice, Maden, Baskil, Palu, Alacakaya ve Keban’dan Meclis Araştırması’na lâyık buldukları “Yaşanan sorunları, sorunların nedenlerinin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması için belirtilen çözüm önerilerini” bu memleketin idâresinden sorumlu olan ilgili ve yetkililerin dikkâtine sunuyoruz…

NOT; İlçelerimiz ile ilgili yazı dizimiz devam ederken Sivrice İlçemizle ilgili önemli bir gelişme oldu. Elazığ Valisi Erkaya YIRIK’ın da ilgi duyduğu ve itina gösterdiği konuyu haftaya bu sütunlarda ele alacağım.

Yazarın Diğer Yazıları