Vehbi Coşkun

Elazığ'ın 7 İlçesi ve 7 Araştırma Önergesi ? -2-

Vehbi Coşkun

MHP Konya Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Sayın Esin KARA’nın, Elazığ’ın 7 İlçesi’nin sorunlarıyla ilgili olarak TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere hazırladığı MHP TBMM Grubu’ndan farklı isimlerden oluşan 20 Milletvekili arkadaşıyla birlikte imzaladığı “Meclis Araştırması Açılması Önergelerini” ayrıntılarıyla gündeme taşıdık…

Ağın, Sivrice, Maden, Baskil, Palu, Alacakaya ve Keban İlçelerimizden, her hafta birini ele alırken, 7 haftada 7 ilçemizi inceledik.

Ardından, geçen hafta “Elazığ’ın 7 İlçesi ve 7 Araştırma Önergesi -1-“ Başlığı altında yaptığımız genel değerlendirmede yaşanan sorunları; Tarım ve Hayvancılık, Altyapı, Su ve Kanalizasyon, Yol ve Ulaşım konularına göre sınıflandırdık.

Bugünkü yazımızla Heyelan ve Risk, Sağlık, Turizm, Nüfus, Göç, Konaklama ve Konut İhtiyacı başlıkları altında sunacağımız notlarımızla 7 İlçemizin genel değerlendirmesine devam ediyoruz.

***

HEYELAN VE RİSK

Bu başlıkla ve güncelliğiyle öne çıkan Maden İlçesi’ndeki toprak kaymasının nedeni, 01.09.2017 tarihinde Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (AFAD) yapmış olduğu çalışmada; “Bakır işletmesinin 2007-2015 yılları arasında döktüğü pasanın zemine uyguladığı “yük” olarak açıklanmış bulunuyor.

Atık sahasına dökülmesi gereken pasanın 2014-2015 yılları arasında Cami-i Kebir Mahallesi’nin üst kısmında bulunan düzlük alana boşaltılmasından dolayı da heyelan riskinin tetiklendiği ve hızlandığı belirtiliyor.

Günümüzde en üst düzeye tırmanmış olan toprak kayması riskine karşılık, ivedi olarak çözüm bulunması ve halkın mağduriyetinin önlenmesi gerekiyor.

***

Genelde Palu’nun çevreyle bağlantılarını sağlayan yollar için belirtilen sorun ve ihtiyaçlar hususunda; özellikle yol boyunca olması gereken istinat duvarlarının eksikliği, yola paralel dere ıslâhlarının yapılmayışı, köprü ve menfezlerin ihtiyaca cevap verememesi, dağ yamaçlarının ıslâh edilemeyişinden dolayı heyelan riskinin artması, ilçenin genel sorunları arasında gösteriliyor…

SAĞLIK

Hastane ve personel sayısı yetersiz olan Ağın’da sâdece bir Aile Hekimliği binası bulunuyor…

***

Çevre ilçelere yapılan, Sivrice İlçesi için de büyük ihtiyaç duyulan bir devlet hastanesinin yapımı, İlçenin gelişebilmesi için hayâtî önem taşıyor.

***

Baskil’de yeni bir hastane için girişimler ve görüşmeler yapılmasına rağmen, yapımına başlanamayan hastane ile yetersiz sağlık personeli sorun olmaya devam ediyor.

***

Sağlık ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, Palu ile Kovancılar İlçeleri arasında Pınartepe Köyü sınırları içerisinde iki ilçenin ortak kullanacağı 150 yatak kapasiteli bir hastane yapılması gündeme geldiği ve kabul gördüğü halde, çalışmalara hâlâ başlanamadı…

TURİZM

Etrafı sularla çevrili olan Ağın, turizm alanında gelişebilme potansiyeline sâhip ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan turistik gezi amaçlı tekne tâlebinde bulunacak kadar da muhtaç durumda.

Ağın, “Cittaslow” kriterlerini yerine getirerek, “sâkin şehir” olabilmek amacıyla başvuruda bulunmuş sonuç bekleniyor…

***

Dört mevsimin yaşandığı, “turizm için câzibe merkezi” potansiyeline sâhip olan Sivrice’de yeterli konaklama alanı ve otel yok. Günübirlik turîstik ziyâretlerin ilçenin kalkınmasına ve ekonomisine etkisi bulunmuyor.

Hazar Gölü çevresinde atıl veya pasif durumda bulunan kamuya ait 12 adet dinlenme tesisinin turizme açılması ya da belediyeye devrinin yapılması suretiyle aktifleştirilmesi, Sivrice’nin turizm potansiyeli ve ekonomik yönden kalkınması için oldukça önemli.

Hazar Gölü sâhili boyunca çevre düzenlemelerinin yapılması, istihdâma yönelik tesislerin açılabilmesi için yatırımcıların teşvik edilmesi, ilçede yer alan termal su kaynaklarının MTA tarafından sondaj çalışmaları yapılarak turizme kazandırılması, Sit alanının kaldırılması ya da yatırımcılara açılabilmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılmasına öncelik tanınması gerekli…

***

Alacakaya; ilçede yer alan Murat Hanı, Gölalan Gölcüğü ve Dicle Kral Kızı Barajı’nın tamamlanmasıyla birlikte yaşanmaya ve görülmeye değer bir sayfiye yeri olmaya aday gösteriliyor…

***
Keban İlçesi’nin tarihî turizme, ayrıca su sporları ve mağara turizmine uygun olmasına rağmen, Elazığ’ın Merkez ve diğer ilçelerle il genelinde olduğu gibi yeterli altyapı ve tanıtım yetersizliği dolayısıyla bu alanın ekonomiye katkısı çok kısıtlı durumda…

NÜFUS, GÖÇ, KONAKLAMA VE KONUT İHTİYACI

Ağın’da resmî kurumların kapatılması da dâhil birçok sebeple ilçe merkez nüfusunun azalması dolayısıyla, Ağın’ın “İlçe” statüsünden çıkarılarak, “belde” statüsüne getirileceğine dair endişe yaşanıyor…

***

Turizm konusunda belirtildiği gibi Sivrice’nin konaklama ihtiyacı büyük sorun.

Ayrıca ilçedeki faaliyetine son verilen Adliyenin tekrar açılması da Sivrice’den göçün önlenmesi amacıyla çözüm bekleyen bir başka sorun…

***

Maden İlçesi’nde heyelan nedeniyle; 19.06.2019 Tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 1150 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un 2. maddesi gereğince Cami-i Kebir Mahallesi’nin sınırları içerisinde bulunan ve önerge ekindeki kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın “riskli alan” ilân edildiği bildiriliyor.

Bu nedenle yaklaşık 3 Bin nüfuslu Cami-i Kebir Mahallesi’nde bulunan 278 konut ve 232 işyeri olmak üzere toplam 510 yapının risk altında olduğu belirtiliyor…

Önergede Maden’in konumu, tarihî ve stratejik önemine işâret edilerek; Tahliye kararı alınmış olmasına rağmen, ilçenin taşınması uygun bulunmuyor.

Bulunduğu konum itibariyle, tarihten bugüne doğudan gelmesi muhtemel tehditlere karşı tampon görevi görmesi ve Maden Halkı’nın başka bir bölgeye taşınmak istememesi sebebiyle, belediye başkanlığının önerdiği alternatif sahalardan birine afetzedeler için ivedilikle yeni bir imarın oluşturulmasının gerekliliği dile getiriliyor.

Bu amaç doğrultusunda TOKİ’nin harekete geçmesinin önemine vurgu yapılıyor.

Maden İlçesi’nin konut ihtiyacının zaruretine dikkât çekilirken, ilçede görev yapan kamu görevlilerinin konut yetersizliği nedeniyle Elazığ ile Malatya’dan geliş gidiş yaptıkları belirtiliyor…

***

Baskil İlçesi’nden yaşanan göçün önlenmesi amacıyla kamu kurumlarının yeniden açılmasının önemine işâret edilirken, kapanan Askerlik Şubesi ile Baskil Adliye Binası’nın ilçe için ihtiyaç duyulması dolayısıyla tekrar açılmasının gerekli olduğu vurgulanıyor.

***

Alacakaya İlçesi’nde çalışan kamu personelinin de kalacak yer sorunu bulunuyor. Dolayısıyla personel, konut sorununu ilçeye gidiş geliş yapmak suretiyle çözmeye çalışırken, ilçede herhangi bir misafirhanenin bulunmaması sorunun daha da büyümesine sebep oluyor…

***

Keban’da konaklama alanı olmadığı için ilçeye gelen misâfirlerin kalamadan ayrıldığı, ayrıca kaliteli konut ihtiyacı olması dolayısıyla da ilçede görev yapan kamu görevlilerin ikâmet etmek için Elazığ merkeze gitmek zorunda kaldıkları, bunun yanı sıra ilçedeki polis lojmanlarının yıkılması, ancak yenisinin yapılmayışı nedeniyle görevli emniyet mensuplarının da ilçede ikâmet edemedikleri ifâde ediliyor. İlçede ikâmet edilecek mülk azlığından dolayı EÜAŞ Sitesi’nde oturanların meskenden çıkarıldıklarında sıkıntı çekecekleri ve Keban’ın dışa büyük göç vereceği öngörüsünde bulunuluyor.

Bu durumun, dolaylı şekilde ilçede ekonomik daralmaya sebebiyet vereceğine de işâret ediliyor…

NOT; İlçeler yazı dizimiz haftaya Meslek Yüksek Okulları ve Genel sorunlarla son bulacak. 

Yazarın Diğer Yazıları