Vehbi Coşkun

Elazığ'ın 7 İlçesi ve 7 Araştırma Önergesi ? -1-

Vehbi Coşkun

Yaklaşık 2 aylık bir sürede her hafta cuma günleri yayınlanan bir yazı dizisi hâlinde kaleme aldığım Elazığ’ın 7 İlçesi’nin sorunlarını, mercek altına almış ve ayrıntılarıyla gündeme taşımış olduk…

Sırasıyla Ağın, Sivrice, Maden, Baskil, Palu, Alacakaya ve Keban İlçelerimizden, her hafta birini ele alırken, 7 haftada 7 ilçemizi inceledik.

Elazığlı olarak bizim kendimizi değerlendirmemizden daha ziyâde, Elazığ dışından olanların bakış açısı ve yorumları, il ve toplum olarak içinde bulunduğumuz durumu daha objektif, daha sağlıklı ortaya koyar, daha gerçekçi tespitler yapabiliriz düşüncesiyle, MHP Konya Milletvekili Esin KARA’nın ilçelerimiz için hazırladığı Meclis Araştırma Önergelerini gündeme taşıdık.

24 Ocak depreminden 5 / 6 ay kadar önce 2019 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Elazığ’ın 7 ilçesinin sorunlarıyla ilgili olarak TBMM’de ayrı ayrı Meclis Araştırma Önergeleri veren MHP Milletvekili Esin KARA’nın muhalefette olsa bile, özellikle aynı ittifak içinde bulunduğu iktidarı eleştirmeyen / eleştiremeyen bir partinin mensubu olması dolayısıyla, bakış açısı; Elazığ adına abartılı olmayan, bardağın hem dolu, hem boş olmak üzere tamamına bakan, çok gerçekçi ve önemli tespitler içeriyordu!..

***

MHP’nin Konya’dan çıkardığı İlk Kadın Milletvekili, aynı zamanda da Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi olan Sayın Esin KARA’nın, her önergede MHP TBMM Grubu’ndan farklı isimlerden oluşan 20 Milletvekili arkadaşıyla birlikte imzaladığı, TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere hazırlanan, MHP Grup Başkanlığı’na verilmiş ve onaylanmış olan “Meclis Araştırması Açılması Önergelerinin”gerekçesi, her ilçemiz için ayrı ayrı olmak üzere; “Yaşanan sorunları, bu sorunların nedenlerinin tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması” amacını taşıyor, Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. Maddeleri’ne dayandırılıyor…

***

Elazığ’ın, aslında sorunlarla boğuşan ancak, yönetenler ile siyâsîlere göre hiçbir derdi olmayan, hatta sözde yatırım ve hizmetlerle de ihyâ edilmiş (!) olduğu ileri sürülen ilçelerinin içinde bulunduğu vahim denilebilecek durumu, çok açık ve net biçimde tespit ederek kayıt altına alan önergelerin akıbetini yazımın sonuna bırakalım…

Ağın, Sivrice, Maden, Baskil, Palu, Alacakaya ve Keban’dan Meclis Araştırması’na lâyık bulunan “Yaşanan sorunları, sorunların nedenlerinin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması için belirtilen çözüm önerilerini” bu memleketin idâresinden sorumlu olan ilgili ve yetkililerin dikkâtine sunalım…

***

TARIM VE HAYVANCILIK

Elazığ’ın İlçelerinde arazi yetersizliği, uygun arazilerin de sulanması ve sulu tarıma geçilmesi konusunda sorunlar yaşanırken, Ağın’da DSİ tarafından yaklaşık 30 yıl önce başlatılan ancak faaliyete geçirilemeyen Karadağ Sulama Projesi’nin tamamlanması gerekiyor.

***

Baskil İlçesi’nde ekonomi tarım ve hayvancılığa dayandığı, halkın % 65’inin de çiftçilikle geçimini sağladığı görülürken, özellikle kayısı üretimi, serâcılık, sebze ve meyve yetiştiriciliği gibi tarımsal faaliyetlerin ilçe ekonomisine katkı sağlaması için gerekli satış alanı bulunmuyor.

Elazığ ile Malatya’ya yakınlığı nedeniyle Baskil’e satış için ticâret merkezi yapılması öneriliyor.

***

Kovancılar İlçesi’nin kanalizasyon atıklarının Seydili Köyü içerisinden Murat Nehri’ne dökülmesi, böylece geçimini tarımdan sağlayan Seydili Köyü’nün atıklar sebebiyle dere suyuyla tarım yapamaz hâle geldiği ve mağdur olduğu, Palu İlçesi tarımı açısından önemli bir sorun teşkil eden bu konuya ilişkin olarak 22.01 2016 tarihinde bir açıklama yapan Palu Belediyesi’nin; “Biyolojik Arıtma Tesisi” Projesi’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını, 08.02.2017 Tarihi’nde de ihalesinin yapılacağını duyurmasına rağmen sonuç alınamayan bu sorunun çözüme kavuşturulması gerekiyor.

***

Alacakaya İlçesi’nde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yapıldığı dikkâte alınarak ilçede bir adet veteriner kliniğinin açılmasının, Alacakaya’nın hayvan hastalıkları ile mücâdelesinde yerinde ve hızlı çözüm sağlanması açısından büyük önem arz ediyor.

Yine hayvancılık faaliyeti dolayısıyla, ilçede mandıra açılmasının, büyük ve küçükbaş hayvanlardan elde edilecek sütlerin işlenerek süt ve süt ürünleri olarak Alacakaya Ekonomisi’ne büyük katkı sağlayacağı dikkâte alınmalı…

ALTYAPI, SU VE KANALİZASYON

Ağın’da Elazığ Çevre Durum Raporu’na göre Keban Baraj Gölü’nde yapılan balıkçılık dolayısıyla oluşan kirlilik ile yeraltı sularıyla tarım yapılan ovalık alanlarda zirâi faaliyetlerden kaynaklanan kirlenme büyük tehlike durumunda.

***

Baskil İlçesi içme ve sulama suyu sıkıntısı çekiyor, ayrıca köylerde de içme suyu sorunu yaşanırken; Eski Baskil’de yapılması plânlanan sulama kanalının 2013 Yılı’ndan beri bekliyor olması ve yapımı için gerçekleştirilen ihâlelerin iptâl edilmesi ilçe halkının mağdur olmasına yol açıyor.

Ayrıca Baskil’de; Merkez, Odabaşı, Eski Baskil mahalleleri başta olmak üzere, kanalizasyon, çöp ve altyapı sorunları yaşanıyor, ilçeyi rahatsız eden Baskil Merâsı’ndaki çöp alanının mutlak uzak bir noktaya taşınması gerekiyor.

***

Kovancılar İlçesi’nin kanalizasyon atıklarının Seydili Köyü içerisinden Murat Nehri’ne dökülmesi Seydili Köyü’nü atıklar sebebiyle dere suyuyla tarım yapamaz hâle getirdiği gibi, sağlık açısından da halkı olumsuz biçimde etkiliyor.

Alacakaya’ya bağlı köylerde yaşanan altyapı sorunlarının ivedilikle giderilmesi gerekiyor.

***

Keban İlçesi, bir yarımada şeklinde çevresinin sularla kaplı olmasına rağmen, altyapı ve içme suyu problemi yaşıyor.

İlçenin var olan eski arıtma tesisinin dinlendirme havuzlarının yeniden yapım için yıkılması, bu nedenle de içme suyunun dinlendirilmeden ilçeye verilmesi başta hastalık olmak üzere birçok soruna neden oluyor. Dolayısıyla yeni bir arıtma tesisinin yapılması ilçenin en ivedi ihtiyacı olarak gösteriliyor…

YOL VE ULAŞIM

Sivrice’nin içerisinden geçen demiryolunda meydana gelen kazalar dolayısıyla yaşanan can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla demiryolunun koruma altına alınması, ilçe merkezine bir üst geçit yapılması, ayrıca hemzemin geçit ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor.

***

Elazığ-Baskil arasındaki il yolunun genişletilmesi ve asfalt projesinin yapılması ilçenin en önemli ihtiyaçları arasında yer alıyor. Baskil-Fırat sâhiline 12.5 km’lik yol ile Baskil-Aydınlar- Malatya yolunun yapılması gerekli, ayrıca Baskil’in köylerine gidilen yolların yapımı da İlçenin en ivedi sorunları arasında bulunuyor.

***

Palu-Arıcak grup yolunun 2010 Yılı’nda Karayolları genel ağından çıkarılarak, Alacakaya İlçesi üzerinden Gülüşkür Köprüsü’ne bağlanması ve yolun İl Özel İdâresi’ne devredilmesi sonucu toplamda 45 km mesâfeli yolun hâlâ bitirilememiş olması nedeniyle ulaşım ve ticârette mağduriyetler yaşanıyor.

Hamza Bey Barajı havzasında bulunan köylerin yeniden yapılan yollarının, eski yola oranla virajlı, rampalı ve uzun oluşu, yolda yapılan menfezlerin yetersiz oluşu, yol boyunca istinat duvarları ile yamaç ıslâhının yapılmayışı, ulaşım açısından Palu İlçesi’nin yaşadığı bir diğer sorun.

Palu İlçesi’ne Arındık Köyü’nde bulunan demiryolu köprüsünden ulaşım sağlayan Gökdere grup köyleri; Akbulut, Atik, Beydoğan, Bölükelma, Büyükçaltı, Gemtepe, Gökdere, Kırkbulak, Köklüce, Küçükçaltı olmak üzere 10 köy ve bağlı mezraların, 2015 Yılı’nda Beyhan-1 Barajı’nda su tutulması işlemi üzerine köprünün su altında kalması sebebiyle ilçe ile bağlantıları kesik durumda.

Adı geçen köyler hâlen ulaşımlarını Kovancılar İlçesi’ne bağlı Çakırkaş Beldesi üzerinden sağlarken, mesâfe olarak daha uzun olan yolun geçtiği güzergâhın rakım olarak yüksek oluşu dolayısıyla da kışın bu yol ulaşıma kapanıyor…

***

Haftaya; Heyelan ve Risk, Sağlık, Turizm, Nüfus, Göç, Konaklama ve Konut İhtiyacı, Meslek Yüksek Okulları ve Genel Sorunlar başlıkları altında 7 İlçemizin genel değerlendirmesini bitirmiş olacağız.

İlçelerimizin içinde bulunduğu vahim denilebilecek durumu, çok açık ve net biçimde tespit ederek kayıt altına alan önergelerin akıbetini de haftaya yazımın sonuna bırakalım…

Yazarın Diğer Yazıları