Vehbi Coşkun

Elazığ-Baskil ve Bir Araştırma Önergesi

Vehbi Coşkun

MHP Konya Milletvekili Esin KARA’nın 24 Ocak depreminden 5 / 6 ay kadar önce 2019 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Elazığ’ın 7 ilçesinin sorunlarıyla ilgili TBMM’de ayrı ayrı verdiği Meclis Araştırma Önergeleri’ni ele almaya devam ediyoruz…
Milletvekili Esin KARA’nın muhalefette olsa bile aynı ittifak içinde bulunduğu için iktidarı eleştirmeyen bir partinin mensubu olması dolayısıyla, bakış açısı Elazığ adına abartılı olmayan çok önemli tespitler içeriyor elbette.
Elazığlı olarak bizim kendimizi değerlendirmemizden daha çok, Elazığ dışından olanların bakış açısı ve yorumları, il ve toplum olarak içinde bulunduğumuz durumu daha objektif, daha sağlıklı anlatır diye düşünüyorum.
Bu gerçeklerden hareketle; Elazığ’ın sorunlarla boğuşan ancak, yönetenler ile siyâsîlere göre hiçbir derdi olmayan, hatta sözde yatırım ve hizmetlerle ihyâ edilmiş olduğu ileri sürülen ilçelerine Elazığ dışından bir gözle, özellikle de bir milletvekilinin değerlendirmesiyle bakarken, daha önce Elazığ’ın Ağın, Sivrice ve Maden İlçeleri’ni ele aldığım yazı dizisine bu hafta Baskil İlçemizle devam ediyoruz…
***
“Elazığ’ın Baskil İlçesi’nde, tarımsal, ekonomik, altyapısal ve îmar faaliyetlerinin gelişememesine bağlı olarak yaşanan sorunların nedenlerinin tespit edilmesi ve gerekli  tedbirlerin alınması amacıyla  Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılmasını arzederim” sunumuyla, TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere hazırlanan Konya Milletvekili Esin KARA ile MHP TBMM Grubu’ndan 20 Milletvekili imzalı 19.6.2019 Tarihli, ayrıca MHP TBMM Başkanlığı’nın 24.6.2019 Tarih ve 2019 / 239 Sayı Onaylı Gerekçe’de Baskil İlçemize ilişkin yapılan tespitlerden “satır başı” olarak sunulabilecek hususları sizler için şöyle derledim…
***
Elazığ İl Merkezi’ne 38 km uzaklıkta olan Baskil İlçesi’nin; doğuda Elazığ, güneydoğuda Sİvrice, batıda Karakaya Baraj Gölü ve Malatya’nın Arguvan İlçesi, güneyde Kale ile Doğanyol İlçeleri, kuzeyde Elazığ’ın Keban İlçesi ile çevrili düz bir arazi üzerinde ve 1926 Yılı’nda 3 nahiye, 60 köylük bir idâri yönetim birimi olduğu belirtilerek giriş yapılıyor önergenin gerekçesine…
***
Baskil İlçesi’nde ekonominin tarım ve hayvancılığa dayandığı, ilçenin sosyal ve ekonomik yapısı incelendiğinde halkın % 65’inin çiftçilikle geçimini sağladığının görüldüğü anlatılırken, özellikle kayısı üretiminin yaygın olduğu görülen Karakaya Baraj Gölü sâhilinde serâcılık, sebze ve meyve yetiştiriciliğinin, Bilâluşağı, Çiğdemli, Kumlutarla, Gemici ve diğer köylerde ise karpuz ile kavun rekoltesinin yüksek olduğu bildiriliyor…
***
Baskil’de yapılan tarımsal faaliyetlerin ilçe ekonomisine katkı sağlaması için gerekli satış alanının bulunmadığı vurgulanırken, Elazığ ile Malatya’ya yakınlığı nedeniyle İlçeye satış için ticâret merkezi yapılmasının ve özellikle organik ürünlerin satışının sağlanmasının, istihdâmın artması ve ticâretin canlanması için oldukça önemli olduğu ifâde ediliyor…
***
Baskil’in turîstik alandaki tanıtımında yetersizlik yaşandığına işâret edilen önergede, buna bağlı olarak ilçenin kapsamlı biçimde tanıtılamamakta olduğuna da dikkât çekiliyor ve Baskil’de üretilen kayısı miktarının Türkiye’de İlk Sıra’da olmasına rağmen, bugün Türkiye genelinde bu durumun bilinmediği örnek olarak gösteriliyor…
Kayısının gerek Elazığ, gerekse ülke ekonomisi için çok kıymetli bir mahsül olduğu bu nedenle bu konu üzerinde daha bilimsel ve daha metodolojik çalışmalar yapılması suretiyle, kayısının Baskil’e daha fazla katkı sağlayacak, daha fazla kaynak getirecek hâle getirilmesi gerektiği kaydediliyor…
***
Elazığ-Baskil arasındaki il yolunun genişletilmesi ve asfalt projesinin yapılmasının ilçenin en önemli ihtiyaçları arasında yer aldığı, Baskil-Fırat sâhiline 12.5 km’lik yol ile Baskil-Aydınlar- Malatya yolunun yapılmasının gerekliliği, ayrıca Baskil’in köylerine gidilen yolların yapımının da İlçenin en ivedi sorunları arasında yer aldığı vurgulanıyor…
***
Baskil’in iklimsel değişiklikler dolayısıyla ve son yıllarda yaşanan yağış sorunu sebebiyle içme ve sulama suyu sıkıntısı çektiği, ayrıca köylerde de içme suyu sorunu yaşandığı ifâde edilirken; Eski
Baskil’de yapılması plânlanan sulama kanalının 2013 Yılı’ndan beri beklediği, yapımı için gerçekleştirilen ihâlelerin iptâl edildiği bu durumun da ilçe halkı için önem arzettiği dile getiriliyor…
***
Baskil’de; Merkez, Odabaşı, Eski Baskil mahalleleri başta olmak üzere, kanalizasyon, çöp ve altyapı sorunları yaşandığı, ilçeyi rahatsız eden Baskil Merâsı’ndaki çöp alanının mutlak uzak bir noktaya taşınması gerektiği, ayrıca çocuk parkları, yeşil alanlar, spor tesisi ve sosyal yaşamın sürdürülebileceği benzer alanların da ilçede bulunmadığı bildiriliyor.
Baskil’in İlçe olarak başta gelen ve karşılanması gereken sorunlarından birinin de kentsel dönüşüm ile doğalgaz ihtiyacının giderilmesi olduğuna dikkât çekiliyor…
***
Hastane ihtiyacının olduğu ilçede yapılması için görüşmeler yapılan, ancak yapımına başlanamayan hastane sorunu ile yetersiz sağlık personeli sorunu olduğu belirtiliyor.
Baskil İlçesi’nden yaşanan göçün önlenmesi amacıyla kamu kurumlarının yeniden açılmasının önemine işâret edilirken, kapanan Askerlik Şubesi ile Baskil Adliye Binası’nın ilçe için ihtiyaç duyulması dolayısıyla tekrar açılmasının gerekli olduğu, bunun ilçe sâkinlerinin adlî işlerinin tâkibi için Elazığ Adliyesi’ne gitme güçlüğünden kurtulmalarına imkân sağlayacağı anlatılıyor…
***
Gerekçe şu ifâdelerle tamamlanıyor “Elazığ’ın Baskil İlçesi’nde, tarımsal, ekonomik, altyapısal ve îmar faaliyetlerin gelişememesine bağlı olarak yaşanan sorunların nedenlerinin tespit edilmesi ve gerekli  tedbirlerin alınması amacıyla  Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılması uygun olacaktır.”
***
MHP Konya Milletvekili Sayın Esin KARA’nın, Meclis Araştırması açılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere hazırladığı ve MHP’nin TBMM Grubu’ndan 20 Milletvekili arkadaşının da imzalarının bulunduğu önergede Baskil İlçemiz hakkında belirtilen konu ve sorunlar bunlar…
Bu arada, 19.6.2019 olan Önerge Tarihi’nin üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede önergede yer alan konulara ilişkin olarak sorunlar yerli yerinde dursa da bazı olumlu ya da olumsuz gelişmeler oldu elbette…
***
Meselâ; Medya Analiz isimli televizyon programımızın Baskil İlçemizin sorunlarını ele aldığı bölümünün çekimleri esnasında bizzât ekranlara taşıdığımız konulardan biri olan ilçe dışındaki sağlık ocağı sorunu, İlçe Merkezi’nde TOKİ tarafından 2015 yılında ihalesi yapılan ve iki yıl içinde tamamlanan 10 yataklı hastanenin, tıbbi araç gereç eksiği dolayısıyla geç hizmete girmiş olsa da vatandaşın ihtiyacını karşılamasıyla sona ererken; aradan geçen bu sürede önergede de belirtildiği gibi gerek doktor ile sağlık personeli, gerekse vatandaşın da teyit ederek dile getirdiği şekilde tıbbi araç / gereç ve malzeme yetersizliği nedeniyle yeniden sorun hâline gelmiş durumda?..
***
Baskil’in Elazığ İl Merkezi’ne yakınlığına rağmen, diğer ilçelerin sâhip olduğu bölünmüş yolların aksine tek şeritli ve dar İl yolu bağlantısı, Fırat sâhili ve Malatya ile köy yollarının yetersizliği, ayrıca ilçe genelinde yaşanan içme ve sulama suyu sorunları da, günümüz için utanç duyulacak sıkıntılar!..
***
Söz konusu önergede belirtilen, ayrıca ilâve olarak da benim değindiğim Baskil’in çözüm bekleyen daha birçok sorunu var…
Elazığ’ın 7 ilçesinin sorunlarıyla ilgili TBMM’de ayrı ayrı Meclis Araştırma Önergeleri veren MHP Konya Milletvekili Esin KARA’nın görüşleri, inanıyorum ki Elazığ adına çok önemli tespitler içeriyor ve biz bunlardan önemli çıkarımlar elde edeceğiz…
Kuşkusuz, önemli olan; Elazığ’ı ve ilçelerimizi yönetenler ile siyâsîlerimizin bu önergelerden edinecekleri bilgi ve çıkaracakları sonuçlar mutlaka.
Ağın, Sivrice, Maden ve son olarak Baskil’i ele aldıktan sonra, önerge konusu olan diğer ilçelerimizi de bu sütunlarda cuma günleri kaleme alacağım yazılarımla bir dizi hâlinde gündeme taşımaya devam edeceğim.
Bakalım, dışarıdan bir bakış açısıyla, üstelik bir milletvekili gözüyle Elazığ’ın İlçeleri ne durumda?

Yazarın Diğer Yazıları