Vehbi Coşkun

Elazığ/Ağın ve Bir Araştırma Önergesi

Vehbi Coşkun

Elazığ memleketimiz bizim…
Geçmişini biliyor, bugününü yaşıyor, geleceğinin iyi ve aydınlık olmasını istiyoruz.
Hangi konuda, hangi meselesi olursa olsun, Elazığlı olarak bizim kendimizi değerlendirmemizden daha çok, Elazığ dışından olanların bakış açısı ve yorumları, il ve toplum olarak içinde bulunduğumuz durumu daha objektif, daha sağlıklı anlatır bize diye düşünmüşümdür hep.
Bu gerçekten hareketle; Elazığ’ın sorunlarla boğuşan ancak, yönetenler ile siyâsîlere göre hiçbir derdi olmayan, hatta sözde yatırım ve hizmetlerle ihyâ edilmiş ilçelerine Elazığ dışından bir gözle bakalım mı?
Hem de bir milletvekilinin değerlendirmesiyle…
Şimdi; “E tabii, muhalefet partisi milletvekilinin gözüyle bakılırsa elbette yokluklar gündeme gelir!” diye düşünüyor olabilirsiniz?
Oysa, bu milletvekili muhalefette olsa da Cumhur İttifakı’nı oluşturduğu günden bugüne iktidara zerre miktarı toz kondurmayan Milliyetçi Hareket Partisi’ne mensup bir milletvekili…
Konya’nın MHP’den çıkardığı İlk Kadın Milletvekili, aynı zamanda da Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Sayın Esin KARA.
24 Ocak depreminden 5 ay önce 2019 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Elazığ’ın 7 ilçesinin sorunlarıyla ilgili TBMM’de ayrı ayrı Meclis Araştırma Önergeleri veren MHP Konya Milletvekili Esin KARA’nın görüşleri, Elazığ adına çok önemli tespitler içeriyor…
İsmi bende saklı, kelimenin tam anlamıyla “araştırmacı” bir dostumun bana ulaştırdığı önergelerin akıbetini en sona bırakalım ve tarih sırasına göre Ağın’dan başlamak üzere Meclis Araştırması açılması için TBMM’ye sunulan Elazığ’ın İlçeleri’ne ilişkin Araştırma Önergeleri’ne şöyle bir göz atalım birlikte…
***
“Elazığ’ın Ağın İlçesi’nde genç ve çalışan nüfusta yaşanan göç sorunu, ilçenin tarımsal ve sulama faaliyetlerinin gelişememesine bağlı olarak yaşadığı sorunları, bu sorunların nedenlerinin tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılmasını arzederim” sunumuyla TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere hazırlanan ve Konya Milletvekili Esin KARA ile MHP TBMM Grubu’ndan 20 Milletvekili imzalı 13.6.2019 Tarihli, ayrıca MHP TBMM Başkanlığı’nın 25.6.2019 Tarih ve 2019 / 255 Sayı Onaylı Gerekçe’de Ağın İlçemize ilişkin yapılan tespitlerden “satır başı” olarak sunacağım hususlar şöyle…
***
1954 Yılı’na İlçe olarak Elazığ’a bağlandığı ve 526 Km kare yüzölçümüne sâhip olduğu belirtilen Ağın’ın en önemli gelir kaynağının tarım olmasına rağmen, Keban Baraj Gölü altında kalan araziler nedeniyle günümüzde tarım yapılan alanının hayli azaldığına dikkât çekiliyor…
***
2019 verilerine göre 1640 olarak belirlenen ilçe merkez nüfusunda meydana gelen kayıplar dolayısıyla Ağın’ın “İlçe” statüsünden çıkarılarak, “belde” statüsüne getirileceğine dair, Ağın halkı üzerinde büyük bir endişe oluştuğu vurgulanıyor!..
***
2011 Yılı’nda yayımlanan Elazığ Çevre Durum Raporu’na göre Keban Baraj Gölü’nün etkisiyle Ağın’ın her geçen yıl Doğu Anadolu Bölgesi’nin genel karasal iklim çizgisinden farklılaşarak “daha elverişli iklim” çizgisine yaklaştığı ifâde ediliyor…
***
Ağın’da mevcut arazilerin sulanması ve sulu tarıma geçilmesi amacıyla DSİ tarafından yaklaşık 30 yıl önce başlatılan Karadağ Sulama Projesi’nin gerekli etüt ve proje çalışmaları tamamlandığı hâlde bu güne kadar faaliyete geçirilemediği belirtiliyor!
Ağın beyaz üzümü ve badem yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, istihdam sonucunda göçün önlenmesi amacıyla şart ve gerekli olan sulu tarım ihtiyacının karşılanması için, Karadağ Sulama Projesi’nin bir ân önce faaliyete geçirilmesi gerektiği anlatılıyor…
***
Elazığ Çevre Durum Raporu’na göre Keban Baraj Gölü’nde yapılan balıkçılık dolayısıyla kirlilik oluştuğunun gözlendiği ifâde edilirken, yeraltı sularının bulunduğu tarım yapılan ovalık alanlarda da zirâi faaliyetlerden kaynaklanan bir kirlenmenin eşiğinde olunduğuna dikkât çekiliyor!
***
Tarımsal sulamada yaşanan olumsuzluklar dolayısıyla yaklaşık 6 bin dönüm arazide yapılmakta olan badem tarımının, sulama sorunu çözüldüğünde ilçe çapında 20 bin dönüme yükseleceğinin öngörüldüğü, bu artışın da ilçe nüfusu ve ekonomisinde gelişmeye sebep olacağı belirtilirken, nüfus yoğunluğundaki kaybın Ağın’da farklı ve başka sorunlara yolaçtığı da dile getiriliyor…
***
Ağın İlçesi’nin bir diğer sorununun hastane ve personel sayısının yetersizliği olduğu ifâde edilirken, ilçede sâdece bir Aile Hekimliği binası bulunduğu kaydediliyor…
***
Etrafı sularla çevrili olan Ağın’ın turizm alanında gelişebilme potansiyeline sâhip olduğu, “Cittaslow” kriterlerini yerine getirerek, “sâkin şehir” olabilmek amacıyla da başvuruda bulunulduğu hatırlatılıyor…
***
İlçenin, turizm potansiyelinin daha iyi kullanılabilmesi amacıyla, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı’ndan bir adet turistik amaçlı gezi teknesi hibe edilmesi konusunda talepte bulunulduğu bildiriliyor…
***
İlçede yer alan Ekrem İSPİR Konağı’nın restorasyonunun yapılıp tamamlanması için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden gerekli ödeneğin çıkartılması ve konağın turizme kazandırılmasının Ağın için faydalı olacağı dile getiriliyor…
***
Önerge gerekçesinde son olarak Ağın İlçesi’nde yer alan bazı resmî kurumların kapatılması ya da müdürlükten şefliğe düşürülmesinin, ilçeden göç sorununu olumsuz olarak etkilediği vurgulanıyor…
***
Gerekçe şu ifâdelerle tamamlanıyor;
“Bu sebepten dolayı, Elazığ’ın Ağın İlçesi’nde genç ve çalışan nüfusta yaşanan göç sorunu, ilçenin tarımsal ve sulama faaliyetlerinin gelişememesine bağlı olarak yaşadığı sorunları, bu sorunların nedenlerinin tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılması uygun olacaktır”…
***
Şimdi; MHP Konya Milletvekili Sayın Esin KARA’nın, Anayasa’nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere hazırladığı ve MHP TBMM Grubu’ndan 20 Milletvekili arkadaşının da imzalarının bulunduğu 13.6.2019 Tarihli, ayrıca MHP TBMM Başkanlığı’nın 25.6.2019 Tarih ve 2019 / 255 Sayı Onaylı Önergesi’nde Ağın hakkında belirtilen konu ve sorunlar bunlar…
Bu arada, 13.6.2019 olan Önerge Tarihi’nin üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede bazı gelişmeler oldu elbette…
Söz gelimi İlçede yer alan Ekrem İSPİR Konağı’nın restorasyonunun tamamlanmak üzere olduğunu biliyoruz. Ayrıca, baştan belirttiğim gibi; Ağın’ın turizm alanında “Kaya Mezarları”, “Meteor Çukuru”, “Ağın Konakları / Evleri vb birçok zenginliğinin araştırma ve tanıtıma ihtiyaç duyduğu, İlçenin çözüm bekleyen daha birçok sorununun olduğu ve bu sıralananlardan ibâret olmadığı da biliniyor elbette!
Ancak, istedim ki, Elazığlı olarak bizim kendimizi değerlendirmemizden daha çok, Elazığ dışından bir bakış açısı ile özellikle de bir milletvekilinin gözüyle bakalım içinde bulunduğumuz duruma?..
***
Elazığ’ın 7 ilçesinin sorunlarıyla ilgili TBMM’de ayrı ayrı Meclis Araştırma Önergeleri veren MHP Konya Milletvekili Esin KARA’nın görüşleri, inanıyorum ki Elazığ adına farklı ve çok önemli tespitler içeriyor…
Ağın’a baktık, önergelerin akıbetini en sona bırakalım ve tarih sırasına göre önerge konusu olan diğer ilçelerimizi de bu sütunlarda cuma günleri kaleme alacağımız yazılarımızla bir dizi hâlinde gündeme taşıyalım.
Bakalım, dışarıdan bir bakış açısıyla, üstelik bir milletvekili gözüyle Elazığ’ın İlçeleri ne durumda?

Yazarın Diğer Yazıları