Evlat Edinme Davası - Av. Banu Temoçin

Evlat Edinme Davası


Bu konu yapısı gereği oldukça özel ve evlatlık almak isteyen aileler için çok hassas bir konudur.

Evlat edinme hakkında, kişiler farklı açılardan bolca yorum yapmakta ancak uygulama kısmının nasıl işlediği ise pek bilinmemektedir. Fikrimce bu konu hakkında herkesin gerçek bilgiye sahip olması gerekir çünkü ayırt edilmeksizin tüm vatandaşlarımızın başvurabileceği bir yoldur.

Alışıla gelmiş olarak sanki sadece çocuk sahibi olamayan ailelerin evlatlık alabileceği düşünülür halbuki çocuğu olduğu halde evlatlık almak isteyen birçok aile vardır ve iyi ki de vardır.

Evlat edinme işlemi, şartları olan prosedürü olan ciddi bir yoldur. Bu yol Türk Medeni Kanunu md. 305 ve devamı maddelerde açık bir şekilde gösterilmiştir. Kanun maddeleri çerçevesinde evlat edinme işlemi ve şartları neymiş tek tek görelim.

Genel koşulları: Bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır. Evlat edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi de gerekir.

Araştırma Usulü: Evlat edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir. Araştırmada özellikle evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir. Evlat edinenin altsoyu varsa, onların evlat edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri de değerlendirilir.

Birlikte Evlat Edinme: Eşler, ancak birlikte evlat edinebilirler; evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler. Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir. Eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlat edinebilir.

Tek Başına Evlat Edinme: Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlat edinebilir. Otuz yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlat edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi halinde, tek başına evlat edinebilir.

Küçüğün Rızası ve Yaşı: Evlat edinilenin, evlat edinenden en az on sekiz yaş küçük olması şarttır. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük, rızası olmadıkça evlat edinilemez. Vesayet altındaki küçük, ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlat edinilebilir.

Ana ve Babanın Rızası: Evlat edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir. Rıza, küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilir. Verilen rıza, evlat edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlat edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi geçerlidir. Rıza, küçüğün doğumunun üzerinden altı hafta geçmeden önce verilemez. Rıza, tutanağa geçirilme tarihinden başlayarak altı hafta içinde aynı usulle geri alınabilir. Geri almadan sonra, yeniden verilen rıza kesindir. Küçük, gelecekte evlat edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir ve ana ve babadan birinin rızası eksik olursa, evlat edinenin veya evlat edinmede aracılık yapan kurumun istemi üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer mahkemesi bu rızanın aranıp aranmamasına karar verir.

Bu İşlemde Şekil ve Usul: Evlat edinme kararı, evlat edinenin oturma yeri; birlikte evlat edinmede eşlerden birinin oturma yeri mahkemesince verilir. Mahkeme kararıyla birlikte evlatlık ilişkisi kurulmuş olur. Konumuzu Türk Medeni Kanunu maddeleri çerçevesinde açıklamış olduk, tüm hukuki işlerimiz gibi bu konuda da mutlaka avukata başvurulmalı ve bu yola öyle başlanmalıdır.

Her görüşe saygı duymakla beraber, Bence doğuran değil büyüten annedir ve aile bağı sadece kan bağı ile oluşmaz…

Sevgiler

av.banutemocin@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
16May

Evlat Edinme Davası

12Mar

Cinsel Taciz Suçu

11Şub
21Oca
05Oca