Yiğit Yavuzoğlu

İnsan Amaçsız Yaşayabilir Mi?

Yiğit Yavuzoğlu

İnsan, yeryüzündeki tek şuurlu canlı. İnsanı insan yapan onun şuuru, vicdanı, feraseti, muhakemesi ve ahlakıdır. İşte bunun gibi yüksek değerlere sahip insan, insan olur. Peki    hayvanlardan farklı olarak daha üstün becerilere sahip insan ne için yaşar? Amacı nedir?

‘’Allah, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır.’’ (Mülk/2)

‘’Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz.’’ (Enbiya/35)

‘’Şüphesiz biz, yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık; onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye.’’ (Kehf/7)

‘’Biz, bir ‘oyun ve oyalanma konusu’ olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Eğer bir ‘oyun ve oyalanma’ edinmek isteseydik, bunu, kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık.’’ (Enbiya/16-17)

Bu ayetlerin hepsini okuduğumuzda insanın yalnız ama yalnız tek bir amacının olduğunu; Allah’a kulluk etmek olduğunu anlarız. Bu dünya Allah’ın insanlara kendini tanıttığı bir yerdir. O’nun tarafından süslü ve çekici kılınmıştır. İyilerin kötülerden ve kötülerin de iyilerden ayrıldığı bir yerdir. İnsanın saymaya kalkışılsa dahi sayamayacağı bollukta nimetlerin olduğu ama bu nimetlerin yalnızca dünya hayatının bir yanılgısı, bir denemesi olduğu gerçeğini gösterdiği yerdir. Ve asıl ahirette Allah katında sonsuz sayıda nimetin olduğu gerçeğini Cenab-ı Allah bize bu dünyada gösterir. Bütün bunların karşısında Allah’ın insanlardan çok güzel bir isteği vardır. Allah’ı candan dürüst bir şekilde sevmek ve güvenmek. Bununla beraber 60-70 senelik -hatta daha kısa olduğunu anlamamız açısından 6x10 ve 7x10 da diyebiliriz- bir ömrün insan tarafından gerçek sevginin Allah ile olacağını anlaması ve hayatını da buna göre tanzim etmesiyle geçmesi için son derece yeterli bir süredir.

Allah, insanları sever. Sevmediği canlıları yaratıp onlara neden bu dünyada haşa zulüm etsin? (Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah azabınız ile ne yapsın) Nisa/147

Yalnızca Allah’a kendimizi bırakıp ilerleyeceğimiz bu dünyada karşımıza zorlukları da, şeytanın nefsimize fısıldamalarını da çıkartan Allah’tır. Bütün güç Allah’ındır. İşte Allah’ın istediği de budur; bütün gücün O’na ait olduğunun insanlarca anlaşılması ve Allah’ın o insanların kalplerinde sevgiyi yani İslam’ı hakim edip onları sonsuza kadar yaşatmasıdır…

Yazarın Diğer Yazıları