'Türkiye ekonomisi 15 çeyrektir kesintisiz büyüyor'

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Türkiye ekonomisinin bu başarılı performansını değerlendirdi.

'Türkiye ekonomisi 15 çeyrektir kesintisiz büyüyor'

Türkiye ekonomisi 2024 yılının birinci çeyreğinde dikkat çekici bir büyüme performansı sergiledi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 2,4 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, yıllıklandırılmış milli gelirini 1 trilyon 158 milyar dolara çıkardı. Bu veriler, ekonominin güçlü ve istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ortaya koyuyor.

İşte Vekil Prof. Dr. Erol Keleş'in Değerlendirmeleri

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Türkiye ekonomisinin bu başarılı performansını değerlendirdi. Keleş, ekonominin 15 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyümeyi sürdürdüğünü belirterek, bu istikrarın güven ortamında sağlandığını vurguladı. "Deprem afeti, küresel ekonomik talepteki düşüş ve jeopolitik olumsuzluklara rağmen ekonomimiz güçlü performansını sürdürüyor," ifadelerini kullanan Keleş, bu başarının önemine dikkat çekti.

Sektörel Büyüme ve Katma Değer Artışı

2024 yılının birinci çeyreğinde tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin tamamında pozitif büyüme kaydedildiğini belirten Prof. Dr. Keleş, "Bu dönemde tarımda yüzde 4,6, sanayide yüzde 4,9, inşaatta yüzde 11,1 ve hizmetlerde yüzde 4,8 oranında katma değer artışı sağlandı," dedi. Bu büyüme oranları, Türkiye ekonomisinin geniş tabanlı ve sağlam bir şekilde büyüdüğünü gösteriyor.

Sabit Sermaye Yatırımları ve Tüketim Harcamaları

Sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 10,3’lük yüksek artış, ekonominin sağlıklı bir kompozisyonla ilerlediğinin göstergesi olarak değerlendirildi. Tüketim harcamalarının artış hızının yavaşlaması ise dezenflasyon yaklaşımıyla uyumlu bir büyümeye işaret ediyor. Keleş, makine teçhizat yatırımlarındaki güçlü artışın devam ettiğini ve 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 11,9 oranında artarak kesintisiz büyümesini 18’nci çeyreğe taşıdığını belirtti. Ayrıca, net ihracatın büyümeye katkısının 5 çeyrek sonra pozitife dönmüş olması da ekonominin dış talep kaynaklı büyüdüğünü gösteriyor.

Emeğin Milli Gelirden Aldığı Pay

Ekonominin büyümesiyle birlikte emeğin milli gelirden aldığı pay da arttı. Prof. Dr. Keleş, "2024 yılının ilk çeyreğinde işgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı yüzde 33,8’den yüzde 37’ye, gayrisafi katma değer içerisindeki payı ise yüzde 37,8’den yüzde 42’ye yükselmiştir," diyerek, çalışanların ekonomik büyümeden daha fazla pay aldığını ifade etti. Bu artış, emekçilerin refah seviyesinin yükseldiğini ve ekonomik büyümenin toplumsal faydaya dönüştüğünü gösteriyor.

Cari Açık, Rezervler ve Risk Göstergeleri

Cari açığın düştüğü, rezervlerin arttığı ve risk göstergelerinin iyileştiği bir dönemde olduklarını belirten Keleş, ekonominin sağlam temeller üzerinde büyüdüğünü vurguladı. "Temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadelede aylık bazda aldığımız sonuçlar, yılın ikinci yarısında yıllık bazda da belirgin düşüşler getirecek. İşsizlik ise tek haneli seviyelerde seyrini sürdürüyor," ifadelerini kullanan Keleş, ekonomik göstergelerin olumlu seyrettiğine dikkat çekti.

Gelecek Beklentileri ve Stratejik Hedefler

Türkiye ekonomisinin 2024 yılı birinci çeyreğinde sergilediği bu güçlü performans, gelecek dönemler için de olumlu beklentiler oluşturuyor. Prof. Dr. Erol Keleş, Türkiye'nin ekonomik stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulandığını ve bu stratejilerin sonuçlarının alınmaya başlandığını belirtti. Ekonominin büyümesi, yatırımların artması ve emeğin milli gelirden aldığı payın yükselmesi, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedeflerine ulaştığını gösteriyor.

Sonuç olarak, Türkiye ekonomisi 2024 yılının birinci çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı sergilemiş ve çeşitli ekonomik göstergelerde önemli iyileşmeler kaydedilmiştir. Bu başarı, hükümetin ekonomik politikalarının etkinliğini ve ekonominin dayanıklılığını ortaya koymaktadır.