İnsan değil, rant belediyeciliği!

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 'Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonu' proje tanıtım toplantısı'nda ortaya koyduğu projelerle, kent sakinleri arasında hem eleştirilere hem de umutsuzluğa neden oldu.

İnsan değil, rant belediyeciliği!

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonu" proje tanıtım toplantısı'nda ortaya koyduğu projelerle, kent sakinleri arasında hem eleştirilere hem de umutsuzluğa neden oldu. Şerifoğulları'nın açıkladığı projeler, gençler, kadınlar, yaşlılar ve yoksullar gibi dezavantajlı kesimlerin beklentilerini yani insan odaklı beklentileri karşılamaktan uzak olduğu gibi, rant belediyeciliği eleştirilerini de beraberinde getirdi.

"İnsan Değil, Rant Belediyeciliği!"

Başkan Şerifoğulları'nın sunumunda dikkat çeken en çarpıcı detay, projelerin kent halkını düşünmek yerine daha çok rant odaklı olması oldu. Elazığlılar, belediyenin gerçek sorunları çözmek yerine, ticari alanlara ve inşaata yönelik çalışmalara ağırlık vermesini "insan değil, rant belediyeciliği" olarak yorumladı. Vatandaşlar arasında daha çok istihdam odaklı ve sosyal belediyecilik beklentilerinin göz ardı edildiği görüldü.

"Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonu: Hayal Kırıklığı!"

Şerifoğulları'nın vizyonunu yansıtan projeler, kent sakinlerinin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu için hayal kırıklığı yarattı. Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonu'nun, sadece bir slogandan ibaret olduğunu düşünen pek çok vatandaş, projelerin somut ve yaşam kalitesini artıracak nitelikte olmadığına vurgu yaparken, beklentilerin rant değil, istihdam odaklı olması gerektiğini dile getirdi.

“Topluma değil müteahhitlere öncelik verilmiş”

Elazığ’da yaşayan toplumun farklı kesimlerinin yaşan koşullarından kaynaklı çeşitli sorunları varken, bunların önemsemek yerine inşaat merkezli bir belediyecilik anlayışının vizyon değil sıradanlık olduğu ve insanı merkeze almayan bir belediye yaklaşımının temel sorunları görmezden gelerek müteahhitlere öncelik verilmesi anlamı taşıdığı ifade edildi. Yoksulların geçim derdine, gençlerin gelecek umuduna, emekli ve yaşlıların yaşan mücadelesine katkı sağlayacak hiçbir projenin olmaması hayal kırıklığı olarak yorumlandı. 

"Unutulan Temel İhtiyaçlar!"

Elazığ'ın temel ihtiyaçları arasında yer alan altyapı ve ulaşım konularında sunulan projelerin yetersizliği, eleştirilerin odağını oluşturdu. Şerifoğulları'nın sunumunda bu kritik alanlara yeterince vurgu yapılmamış olması, kent sakinlerini endişelendirken, belediyenin önceliklerinin sorgulanmasına yol açtı. Şehrin ulaşım sorununun sadece birkaç otobüs alarak çözüleceğinin düşünülmesi temel sorunların halen daha farkında olunmadığının bir göstergesi olarak değerlendirildi. 

"Beklentilerin Altında!"

Toplantıda açıklanan sosyal hizmet projelerinin, kent sakinlerinin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu görüldü. Eğitim, sağlık ve sosyal yardım alanlarında sunulan projelerin yetersizliği, Şerifoğulları'nın belediyecilik anlayışının eleştirilmesine neden oldu. Ancak, vatandaşların bu alanlarda istihdamın artırılması yönündeki talepleri de önemli bir unsur teşkil etti.

"Eksik Halkalar!"

Şerifoğulları'nın açıkladığı projelerin hazırlık sürecinde halkın yeterince bilgilendirilmediği ve katılımcılık ilkesinin göz ardı edildiği eleştiriler arasında öne çıktı. Vatandaşlar, belediyenin karar alma süreçlerine daha fazla dahil olma isteğini dile getirirken, şeffaflığın eksikliği büyük bir sorun olarak değerlendirildi. İstihdam beklentileriyle ilgili daha fazla transparansın sağlanması da öne çıkan talepler arasında yer aldı.

"Yeşil Vaatler, Gri Gerçeklik!"

Toplantıda öne çıkan çevre dostu projeler, pratikte hayata geçirilebilirlik açısından zayıf kaldı. Yeşil alanların artırılması ve çevre kirliliği ile mücadele vaatleri, projelerin detaylarına inildiğinde gerçekçi bir temele oturmadığı eleştirilerini beraberinde getirdi. Çevre dostu projelerle birlikte istihdamın artırılmasına yönelik somut adımlar atılması, vatandaşların beklentilerine daha uygun bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Elazığlılar, belediye başkanının açıkladığı projelerin kenti ileriye taşıma vaadiyle değil, aksine rant odaklı bir anlayışla şekillendiğini dile getirdi. Kent sakinleri arasında daha çok sosyal destek ve  istihdam beklentilerinin ön planda olduğu ve belediyenin bu yönde adımlar atması gerektiği konusundaki talepler de artarak devam ederken, Başkan Şerifoğulları'nın belediyecilik vizyonu, kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak yerine, ticari ve rant odaklı yatırımlara yönelerek geniş çaplı eleştirilere maruz kaldı.