HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Çoban'dan Ağın'ın kurtuluş reçetesi

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi (HAZARSAM) Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, 2023 Türkiye ve 2034 Elazığ vizyonu kapsamında hazırladıkları projelerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Çoban'dan Ağın'ın kurtuluş reçetesi

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi (HAZARSAM) Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, ilimiz ve ilçeleri için hazırladığı kurtuluş projelerini açıklamaya devam ediyor.

Kuruluşunun 200’ncü yıldönümüne tekabül eden “2034 Yılında Elazığ” isimli proje çalışmalarını kamuoyu ile paylaşan HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban bu hafta 4 Bin yıllık bir geçmişe sahip ve birçok medeniyete beşiklik etmiş olan turistik ilçelerimizden Ağın ile ilgili hazırlamış oldukları projelerini paylaştı.

Çoban, Ağın ile ilgili çalışmalarının yer aldığı proje dosyasını kamuoyu ile paylaşılmak üzere Elazığ basın kuruluşlarına servis etti. Ciddi bir çalışma neticesinde ortaya çıkan Ağın ile ilgili çalışmaları hakkında bilgiler de veren Çoban, “Her ilçemizin sahip olduğu birçok zenginliğimiz var; bunlardan bir tanesi de en şirin turistik ilçemiz Ağın’dır.” dedi.

2034 Elazığ Projeleri kapsamında Ağın İlçesinin çok önemli bir konum ve zenginliğe haiz olduğunun altını çizen Başkan Çoban şunları kaydetti: ''uzun zamandan beridir 2034 yolunda şehrimizin tüm yönlerinin değerlendirilerek gelişip kalkınmasına katkı sağlaması açısından çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Her hafta bir İlçemiz ile ilgili değerlendirmelerimizi dosyalar halinde hem basın kuruluşlarımızla hem de şehrin yerel dinamikleriyle paylaştık, paylaşamaya devam ediyoruz. Bu hafta 4 Bin yıllık bir tarihe sahip ve geçmişte birçok medeniyete beşiklik etmiş olan şirin İlçemiz Ağın’ı değerlendirdik. Değerlendirmelerimizde Ağın’ın sahip olduğu coğrafi özelliklerinden, genel yapısına, tarımından turizmine, eğitiminden kültürüne, sosyo-ekonomik durumundan demografik yapısına kadar en ince detaylara kadar yer verdik. Çalışmalarımızda Ağın’ın zayıf yönleri, güçlü yönleri, Ağın için tehditler ve fırsatlar da yer alırken, 2034 yılına kadar Ağın için hayata geçirilmesi gereken projelere de yer verdik.''

HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban Ağın için hayata geçirilmesi gereken projelerden bazılarının ise şu maddelerden oluştuğunu ifade etti:

I. Ağın İçin 2034 Yılına Kadar Hayata Geçirilmesi Gereken Projeler 

 1. Kuru Tarımda Özellikle KURU BAKLAGİLLER tarımının alternatif tarım yöntemi olarak belirlenmesi.
 2. Nohut ve nohuttan elde edilen Ağın Kum Leblebisinin sektörel olarak güçlendirilmesi, coğrafi işaret alıp bu alanda envanter çalışması yapılarak bu yönde istihdam ve ekonomik değer yaratılması, 
 3. Mevcut olan deri fabrikasının, Ağın Çanta ve Kemer Sanayisi olarak işletilmesi, 
 4. BADEM Tarım Sanayisi (kurutma,  paketleme, lokum, ezme vb ürünler) kurulması,
 5. Ağın’ın en önemli kültürel miraslarının başında gelen tarihi evlerine kentsel işlevler kazandırılarak; tarihi dokusunun yaşayan bir alan olması sağlanması,
 6. Elazığ ile ciddi ilişkinin güçlendirilmesi,
 7. Ağın tekne turları düzenlenmesi,
 8. Arapgir, Kemaliye, İliç, Divriği, Çemişgezek ilçeleri ile ulaşım yollarının yapılması, Ağın’ın ulaşım merkezi olması,
 9. LEBLEBİ VE BADEM FESTİVALLERİNİN düzenlenmesi,
 10. Uluslararası alanda tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmesi, yerli ve yabancı turistler için Ağın’ın alternatif bir turizm seçeneği olmasının sağlanması,
 11. Yerel üretimi ve yerel üreticiyi teşvik etmek, organik üretimi desteklemek amacıyla her yıl YEREL TOHUM BAYRAMI ve TOHUM TAKASI ŞENLİKLERİ düzenlenmesi,
 12. Baraj gölü çevresinin ağaçlandırılması ve suya dayanan bir eğlence - dinlence alanı meydana getirilmesi, kamping alanları düzenlenmesi,
 13. Ülkemizde son yıllarda gelişmekte olan rafting (kanoculuk) sporu ile ilgili uzmanlarca yapılacak inceleme ve araştırmalar sonucunda Fırat Nehri üzerinde bu sporun organize edilmesi ve rafting amacıyla yöreye turist çekilmesi,
 14. Göl kıyısında yelken, yüzme, sörf ve kampçılık eğitimi verecek gençlik ve spor merkezleri kurulması,
 15. Öncelikli olarak Ağın tarım arazilerinin güneş paneli marifetiyle yapılacak olan sulama projesiyle 40 Bin dönüm alanın sulanabilme imkanına kavuşturulması ve ürün çeşitliliğinin arttırılması,
 16. Hastek Kalesi, Bademli Kaya Mezarları, Küşne Kilisesi, Kup Çukuru ve Sülük Gölü gibi turistlerin ilgisini çekebilecek mevkilerin turizme kazandırılması,
 17. Kemaliye boğazı ve Tunceli Çemişgezek ilçelerine karşılıklı tekne turları düzenlenerek turizm hareketliliği sağlanması,
 18. İlçenin Doğalgaza kavuşturulması,
 19. Kaçak define kazılarına engel olunması,
 20. Doğduğu ilçeye yatırım yapan, yapmayı düşünen sanayi üreticilerine ve iş insanlarına, AĞIN’A YATIRIM SAFARİSİ yaptırmak, 

AĞIN’IN KURTULUŞ PLANI

II. Tarihsel Bir Yerleşim Merkezi Olarak Ağın Hakkında Genel Bilgiler

Ağın, Elâzığ ilinin kuzeybatısında bulunup ile yaklaşık 80 km uzaklıktadır. Yüzölçümü Topraklarının bir kısmı Keban Baraj gölü altında kalmış, diğer kısmı göl kenarında yeşillikler içerisinde küçük şirin bir ilçedir. Ağın ilçesinin yüz ölçümü 268 kilometrekare olup; Kıyı şeridi 70 km’dir. Ortalama yükseklik 850-1284 m arasında değişmektedir. 

Ağın İlçesi coğrafi konumu itibariyle farklı bir özelik arz etmektedir. İlçe sınırları Erzincan, Tunceli ve Malatya illeri ile komşudur. İlçenin doğusunda Çemişgezek, batısında Arapkir, güneyinde Keban, kuzeyinde ise Kemaliye ilçeleri ile çevrilmiştir. Engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Dikkati çeken büyük dağlara rastlanmaz. Bölgenin tarıma elverişli arazisi % 60 civarındadır. Bu bölgede ormanlık sahalar pek görülmez. İlçenin batı kesimindeki bazı bölgelerde ufak koruluklara rastlamak mümkündür.  Ağın ilçe sınırlarının üç tarafı bir hilal şeklinde Keban Baraj gölü ile çevrilidir. Daha önceleri tipik karasal doğu ikliminin etkisinde olan ilçenin baraj gölünün oluşmasıyla ikliminde önemli bir yumuşama görülmüştür. Ağın ilçesi topraklarının büyük bir kısmı üç tarafı bir hilal şeklinde Keban Baraj gölü ile çevrili olduğundan, farklı bir iklim yapısına sahiptir.

Kuzey yönünde Hekemat Tepesi, güney yönünde Osman tepesi, batı yönünde ise Aliuşağı tepeleri ve bunların arasında küçüklü büyüklü dereler bulunur. Fırat nehrinin bir kolu olan Karasu, ilçenin Doğu sınırı boyunca uzanmakta ve Keban civarında Murat Nehri ile birleşerek asıl Fırat’ı teşkil ettirmektedir. Ağın çevresi genelde bir plato özelliği gösterir. Bu platolar yükseltileri 3000 m’yi geçen Munzur Dağlarının güney yamaçlarından Keban Baraj gölüne doğru gittikçe yükselti kaybeden ve basamaklı bir yapıdaki platoların baraj gölü çevresindeki en alçaklarına tekabül eder.

2015 Yılına Kadar Keban Baraj gölü üzerinde, Elâzığ-Ağın arasında ulaşım feribotla sağlanmaktaydı. 2015 yılında Türkiye’nin 4. Büyük Asma Köprüsünün yapılmasıyla birlikte, Elâzığ -Ağın arası ulaşım kesintisiz olarak sağlanmaktadır.

Ağın ve yöresinin tarihi çok eskilere dayanır. Keban Barajı nedeniyle Ağın ve çevresinde yapılan kurtarma kazılarında tarihin çeşitli dönemlerine ait iskân alanları ortaya çıkarılmıştır. Yenipayam köyü çevresinde yontma taş çağına ait çakmak taşından yapılmış bazı aletler bulunmuş, bunlar Elazığ Müzesi’ne getirilmiştir. Bu kazı çalışmaları dört alan üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Bunlar; KALAYCIK, KİLİSE YAZISI, NEKRAPOL, alanı ve HOŞİRİKLER civarıdır. Kazılarla ilgili buluntuların tümü Elazığ Müzesi’ne teslim edilmiştir.

Bu yöre önce Hititlilerin, daha sonra Urartular’ın hâkimiyetinde kalmış, bunlardan sonra da yöreye Romalılar hâkim olmuştur. Ağın ve çevresinde ROMA ve BİZANS dönemine ait çok sayıda tarihi yerleşim alanları vardır. Bu günkü Ağın eski bir ROMA şehri üzerinde kurulmuştur. Bu yörenin 4000 yıllık bir geçmişi vardır. Bu topraklara gerek Romalılar, gerekse Bizanslılar askeri karakollar kurarak hâkim olmuşlardır. Bugün kazılarla ortaya çıkarılan Kalecik ve Karasu kıyısındaki kale kalıntıları bu görüşü doğrulamaktadır.

Anadolu’da yapılan ilk Türkmen akınları 1018 yıllarında başlamış, bu akınların büyük bir kısmı Erzincan, Kemaliye ve Ağın üzerinden batıya doğru yönelmiştir. Yani, Ağın ilçesi Türkmen akınlarının yol güzergâhı üzerindedir. 1071 yılından sonra Anadolu’ya göç eden büyük bir Türk boyu Kemaliye ve Ağın çevresine yerleşerek bu yörenin insanlarını oluşturmuşlardır. 

Burası ilk olarak Erzincan’a hâkim Mengücekoğulları’nda, daha sonra Harput ve çevresine hâkim Artukoğulları Beyliği yönetiminde kalmıştır. Selçukluların Anadolu birliğini tamamlamasından sonra bu yöre uzun bir süre Selçuklu hakimiyetine girer. Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra Ağın ve Arapkir yöresi 1336 yılında Kayseri’de kurulan Erteneoğulları’nın eline geçer. Daha sonra burada Akkoyunlu hâkimiyeti görülür. Yavuz Sultan Selim’in 1514 yılında doğuya yaptığı sefer sırasında Ağın ve yöresini Osmanlı İmparatorluğu’na katar. Uzun bir süre Arapkir ve Kemaliye’ye bağlı bir bucak olarak kalan Ağın, Cumhuriyetten sonra da bir süre Keban’a bağlı bir bucak olur. 1954 yılında çıkarılan yeni bir kanunla Elazığ’ın yedinci ilçesi haline getirilir.

Bazı rivayetlere göre Ağın isminin yöre toprağının beyaz olması nedeni ile verildiği ve AĞ YURT anlamına geldiği iddia edilir. Ağınlılar bugünkü Ağın’ın yerini daha önce yazlık yer olarak kullanmış, 1700’lü yıllarda eski yerleşim yerleri olan Yenipayam Köyü civarından kalkarak temelli bugünkü yerine yerleşmişlerdir ve ilçeye bağlı 16 köy bulunmaktadır.

Ağın İlçesi tarihi yapıları ve höyükleriyle ünlü bir ilçedir. Kara mağara Köprüsü, “Hastek Kalesi” ve “Kaya Sığınağı” gibi yerler de turistik değer taşıyan yerlerdir. Diğer medeniyet miraslarından bazıları ise şunlardır:

Kilise Yazısı Höyüğü: Ağın'ın yakınında ve Fırat'ın batı kıyısında, Kalaycık Tepesinin karşısında “Kilise Yazısı” denilen tepenin üzerindedir.

Kalecikler Höyüğü: Ağın'la Kaşpınar Köyü arasındaki vadi üzerinde 40 m. yükseklikte bir höyüktür.

Hoşirikte Bizans Kilisesi: Ağın’la Kaşpınar Köyü arasındaki vadi boyunca sıralanan ören yerlerinden biri de Hoşirik’tir.

Ağın Nekropolü: Ağın'da ortaya çıkarılan Roma Mezarlığı yöredeki Roma ve Bizans mezarlarının büyüğüdür.

Pağnik Köyü Öreni: Kaşpınar Köyünde yapılan höyük kazılarında Tunç Devrine ait çanak ve çömlekler ortaya çıkarılmıştır.

III. Sosyo-Ekonomik Durum ve Demografik Yapı

Halkın ekseriyeti tarımla uğraşmaktadır. Sebze yetiştiriciliğinde yöre halkı kendi ihtiyaçları nispetinde üretim yapmaktadır. Tahıl olarak buğday, arpa, nohut, mercimek, vb. yetiştiriciliği önemli yer tutmaktadır. Meyve yetiştiriciliği de yapılmakta olan ilçede üzüm, nar, badem, ceviz, dut, elma, armut, kiraz gibi meyveler yetiştirilmektedir. İlçenin içeride ve dışarıda en çok tanınan ürünleri başta Ağın leblebisi, dut pekmezi, pestil ve ceviz sucuğu gelmektedir. Dut ve üzümden pekmez, pestil, sucuk ve Ağın Leblebisiülke iç pazarına sunulmaktadır. Hayvancılıkta ise; küçük ve büyük baş hayvancılığın yanı sıra baraj gölünde balıkçılık yapılmaktadır.

Ağın ve çevresinde el sanatları yönünden de en çok yapılan işler kilim, halı, kanefçe, nakış, oya ve ağaç işleridir. İlçede bir deri fabrikası olup; 1984 yıllarında iflas eden ve 2013 yılından bu yana ilçede âtıl durumda bulunan ve halk bankasına ait olan deri fabrikasını, Ağın Belediyesi tarafından satın alınmıştır.

Ağın nüfusu 2021 yılına göre 2.746. Bu nüfus, 1.362 erkek ve 1.384 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: % 49,60 erkek, % 50,40 kadındır. Çevre Şehircilik Bakanlığı 2040 yılı Çevre Düzeni Planına göre, Ağın ilçesi toplam, kentsel ve kırsal nüfus projeksiyonlarının 2040 yılı için hesaplanan ortalamaları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Tablo. Elâzığ İli Ağın İlçesi Kırsal, Kentsel ve Toplam Nüfus Projeksiyonları

Yıl    Kırsal Nüfus Projeksiyonu    Kentsel Nüfus Projeksiyonu    Toplam Nüfus Projeksiyonu

2010    979    2 046    3 020
2015    779    1 967    2 717
2020    598    1 891    2 432
2025    432    1 816    2 165
2030    315    1 743    1 912
2035    262    1 673    1 674
2040    218    1 604    1 447

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla, Türkiye’deki Düzey-2 bölgelerinin, illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarının 2022 yılı sonuçlarına göre, Ağın ilçemiz, gelişmişlik sıralamasında 973 ilçe içerisinde 736. sıradadır.

Daha öne Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafında yapılan ve halen yürürlükte olan, Malatya, Elâzığ, Bingöl, Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 Çevre Düzeni Planı çalışması kapsamında çevre düzeni planının hedef yılı olan 2040 yılına kadar nüfus projeksiyonları da yapılmıştı. İlçelerin nüfusları da aynı şekilde, nüfus projeksiyonları en küçük kareler, bileşik faiz ve aritmetik yöntem sonucu elde edilmiş ve bu üç yöntemin ortalaması alınarak ortalama projeksiyon ilçe nüfus sonucuna ulaşıldığı iddia edilmişti. 2040 yılı projeksiyon nüfuslar elde edilirken, 1980 – 2010 yılları arasındaki nüfus hareketliliklerinin ortalamalarını almış ve genel bir ortalama bularak 2040 yılı tahmini nüfus artışına bu şekilde ulaşmıştı. İlçelerin büyüme ortalaması bulunan değeri ve tahmini 2040 öngörüsü planda bu kriterler çerçevesinde yer almış, nüfus hesaplamaları yapılmıştı.

2040 Yılı Elazığ’ı Bitirme Planı olarak itirazda bulunduğumuz bu gelecek planlamasına şimdi bakıldığında, ne kadar yanlış öngörüler içerdiği görülecektir. 2040 Planına, 2034 Yılı AĞIN’IN KURTULUŞ PLANI ile müdahale etmeliyiz.

Ağın ilçemizin küçülmesine, köylerin boşalmasına, gelecekte göç vererek nüfusun azalmasına müsaade edemeyiz ve Ağın’ın geleceğini belirlemek, Ağın’ın Kurtuluş Planını birlikte hayata geçirmek için elbirliği, güç birliği ile mücadele etmeliyiz.

IV. Ağın’ın Güçlü Yönleri

 1. Ağın halkının yeniliklere açık olması,
 2. Sükûnet ve huzur ilçesi olarak bilinmesi,
 3. İnsanlarının eğitimli olması, kamu ve özel sektörde söz sahibi olmaları.
 4. Ağın ilçesi Keban Baraj Gölü kıyısında 70 km ele en uzun kıyı uzunluğuna sahip olması.
 5. Ağın Leblebisinin coğrafi işaretli olması,
 6. Yaklaşık 10 yıldır yapılan kapama badem bahçeleriyle önemli badem üreticisi merkezleri arasında yer alması,
 7. Geleneksel yollarla yapılmakta olan balıkçılık faaliyetleriyle yörenin Tatlı su balık ihtiyacını karşılaması.
 8. Kurumlar arası iş birliğine önem verilen bir ilçe olması,
 9. Hayat boyu öğrenme kapsamında açılmış olan kursların çeşitliliği ve verimliliğinin yüksek olması.
 10. Derslik başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının altında olması.
 11. Ağın’da istihdam endişesinin yaşanmaması.
 12. Tarihi ve doğal dokusu.
 13. Misafirperver insanların olması.
 14. İlçenin ulaşım ve sosyal yapısının balıkçılık ve yetiştiriciliğe uygun olması.
 15. İlçede bulunan su kaynaklarının balık üretimi ve avcılığı konusunda uygun olması
 16. İlçede doğal sularında mevcut olan birçok türün alternatif yetiştiricilik açısından kaynak teşkil etmesi
 17. Proje geliştirmeye açık bir ortamın bulunması
 18. Tarım ve hayvancılığa uygun iklim yapısı 
 19. Bitkisel üretim açısından ilçenin daha yüksek katma değer üretme bağlamında meyveciliğin gelişimine müsait bir iklim ve coğrafyaya sahip olması. 
 20. Huzurlu ve güvenli ortamın olması
 21. Eko-turizm türlerinin gelişmesine uygun yapı. 
 22. Yöresel yemek türlerinin zenginliği, müzik ve folklor yapısının güçlü olması,
 23. Yöresel mimarinin varlığı. 
 24. Yöresel sanatçıların ulusal ve uluslar arası düzeyde ilçenin tanıtımına katkıda bulunması. 
 25. Organik tarıma yönelik potansiyelin olması. 
 26. Zengin tarih, kültür ve tabiat varlıkları 
 27. İklim, doğal kaynaklar ve bozulmamış çevre.
 28. İlçenin tarımsal faaliyetler açısından engebesiz bir coğrafyada olması.

Ağın’ın Zayıf Yönleri,

 1. Ağın’da yaşayan nüfusun az olması, Elâzığ ve Malatya’ya göç vermesi.
 2. Yaşlı nüfusun yoğunlukta olması.
 3. Etkileyen kültür olmasına rağmen, ilgisizlikten Kemaliye veArapgir’in gölgesinde kalması.
 4. Ağın nüfus yoğunluğu en az olan ilçelerden biridir. TUİK Verilerine göre özellikle yaşlı nüfus oranı en fazla olan ilçedir. Bu nedenle badem bahçelerinde çalıştırılacak eleman bulunamaması,
 5. İlçenin en büyük sorunlarından diğeri de konut sıkıntısıdır. Ağına atanan memurlar ailesiyle birlikte kalabileceği ev bulmakta çok zorlanması,
 6. Turizm potansiyeli çok yüksek olmasına rağmen yeterli tanıtımın yapılamamış olması,
 7. Ağın İlçesi alabalık üretiminde çok geri kalması,
 8. Su ürünleri alanında deneyimli ve kalifiye personelin yeterince bulunmaması
 9. Balık işleme ve değerlendirme tesislerinin olmaması,
 10. Özellikle kafes balıkçılığı konusunda bilgi birikimin zayıf olması,
 11. Su ürünleri üreticiler birliğinin bulunmaması.
 12. Göl kenarının turizm sektörüne dönüştürülememesi, 
 13. İlçede ki konut sorununun TOKİ tarafından çözümlenmesi, toplu konut programına alınması özel tip konut projeleri uygulanmaması.
 14. Turizm merkezi potansiyeli olmasına rağmen bunu tamamlayıcı yeterince tesisin bulunmaması,
 15. Restorasyon çalışmalarının eksik veya yetersiz yapılması,
 16. Ağın’ın tanıtımının yeterince yapılamaması (dergi, gazete, fotoğraf sergileri, tanıtıcı minyatür model)
 17. Baraj gölünde su kodunun mevsimsel olarak düşmesi, ağ kafeslerde balıkçılık yapan işletmeleri olumsuz etkilemesi,
 18. Av yasağına uyulmaması ve tekniğe uygun avcılığın yapılmaması,
 19. Akvaryum balıkçılığına, alternatif ve diğer su ürünleri türlerinin yetiştiriciliğine henüz yatırım yapılmaması
 20. Balık yemi üretiminin ilçede olmaması 
 21. Balık hastalıkları konusunda yeterince uzman bulunmaması 
 22. Ekimi yaygın olmayan aromatik bitki türlerine yatırım yapmaya çekinilmesi
 23. Tarım arazilerinde işletme büyüklüğünün küçük ve parçalı olması ve artan maliyetler nedeniyle üretim dışında kalmaları,
 24. Çiftçilerin öz sermaye yetersizliği, artan girdi maliyetleri sonucu yetersiz kullanımları nedeniyle verim düşüklüğü ve gelir azlığı,
 25. İlçenin kenarında su kaynakları olmasına karşın sulanabilir arazi miktarının azlığı,
 26. Halkın turizm bilincinin yeterince gelişmiş olmaması. 
 27. Yeterli sayıda ve nitelikte yöresel rehber olmaması, 
 28. Turizm konusunda kalifiye eleman yetersizliği,
 29. Turizm tanıtım ve pazarlama konularında yetersizliklerin olması,
 30. Kamp turizmine yönelik alt yapı eksikliği,
 31. İlçenin Turizm eylem planının hazırlanmaması,

V. Ağın İçin Fırsatlar

 1. Sakin şehir Programı kapsamına alınmış olması,
 2. İlçenin kalkınmada öncelikli iller arasında yer alıyor olması,
 3. İlçe geneli Yüksek lisans ve Doktora mezunu birey sayısının yüksek olması,
 4. İlçe insanının eğitime vermiş olduğu önem.
 5. Ağın’da tarihi eserlerin bulunması,
 6. Tarihi ve doğal güzelliklerinin olması,
 7. Çok eski bir tarihe ve kültürel zenginliğe sahip olması,
 8. Su ürünleri yetiştiriciliğine verilen destekler.
 9. AB fonları ve sübvansiyonlu krediler.
 10. Su ürünleri bakımından zengin olan ilçenin bölgenin balık ihtiyacını karşılayacak kapasitede olması.
 11. İlçenin baraj göletlerinde balıkçılık yatırımı yapılabilecek hala yeterince alanın bulunması
 12. Yeni alternatif türlerin yetiştiriciliğine uygun alanların bulunması 
 13. AB, TÜBİTAK, Kırsal kalkınma, DAP idaresi ve Kalkınma ajansı gibi kurumlardan proje desteği alma imkânının bulunması
 14. Su ürünleri sektörünün istihdam alanı oluşturması 
 15. Sportif Balıkçılık yapılacak alanların varlığı 
 16. İlçenin, hayvancılık için gerekli olan altyapı ve hayvan varlığı ile özellikle orta ölçekli hayvancılık işletmeleri için uygun bir yatırım merkezi konumunda olması.
 17. Sağlık konusunda artan bilince bağlı olarak organik tarımda görülen artış ve organik hayvancılık için potansiyel mevcudu
 18. Doğal mera alanlarında bitki çeşitliliğinin ve badem çiçeklerinin fazla olması, tıbbi ve aromatik bitkilerden arıcılık için faydalanılması.

VI. Ağın İçin Tehditler

 1. İlçenin sürekli göç vermesi ve küçülmesi,
 2. Sanayileşme anlamında gelişim gösterilmemesi,
 3. İlçenin niteliksiz göç alıp yüksek oranda nitelikli göç vermesi,
 4. Fırat Nehri ve Karakaya baraj göleti su rezervinin büyük kısmı ilçe sınırları içinde olmasına rağmen, doğru değerlendirilememesi, 
 5. Sulu tarıma geçilememesi,
 6. Genç nüfus oranının her geçen gün azalması, 
 7. Devlet Hastanesi bulunmaması ve kronik rahatsızlığı bulunan insanların ilçede kalmayı tercih etmemesi,
 8. Kaloriferli konutların olmaması, özellikle kış aylarında hayalet şehir konumuna dönüşmesi,
 9. İl merkezinde ikamet eden memurların işe gidip gelmede büyük sıkıntı yaşaması,
 10. Elâzığ –Ağın arası minibüs seferinin günde bir kez olması,
 11. İlçenin, Teşvik’te 6. Bölgede olmayışı.
 12. Badem Üretimindeki artış ve bu artışın devam etmesiyle yüksek pazarlama sorununu meydana gelmesi.
 13. Balık av yasaklarının yeterince denetlenememesi.
 14. Balık yemi hammadde kaynaklarının dış kaynaklı olması ve yemin pahalı olması
 15. Su ürünleri ve su kalitesi araştırmalarına yeterince önemin verilmemesi.
 16. Devletin kafes işletmelerine yeterince altyapı (yol, elektrik vb.) imkânlarını sağlamaması.
 17. Sektörde düşük maaşla eleman çalıştırılması.
 18. Su ürünleri yetiştiriciliğinde maliyetlerin yükselmesi.
 19. Tesislerin kurulması (proje) aşamasında bürokrasinin ağır işleyişi.

VII. Ağın İçin 2034 Yılına Kadar Hayata Geçirilmesi Gereken Projeler

 1. Kuru Tarımda Özellikle KURU BAKLAGİLLER tarımının alternatif tarım yöntemi olarak belirlenmesi.
 2. Nohut ve nohuttan elde edilen Ağın Kum Leblebisinin sektörel olarak güçlendirilmesi, coğrafi işaret alıp   bu alanda envanter çalışması yapılarak bu yönde istihdam ve ekonomik değer yaratılması, 
 3. Mevcut olan deri fabrikasının, Ağın Çanta ve Kemer Sanayisi olarak işletilmesi, 
 4. BADEM Tarım Sanayisi (kurutma,  paketleme, lokum, ezme vb ürünler) kurulması,
 5. BADEM Tescili ve coğrafik işaretlerinin alınması, 
 6. Ağın’ın en önemli kültürel miraslarının başında gelen tarihi evlerine kentsel işlevler kazandırılarak; tarihi dokusunun yaşayan bir alan olması sağlanması,
 7. Elazığ ile ciddi ilişkinin güçlendirilmesi,
 8. Ağın tekne turları düzenlenmesi,
 9. Arapgir, Kemaliye, İliç, Divriği, Çemişgezek ilçeleri ile ulaşım yollarının yapılması, Ağın’ın ulaşım merkezi olması,
 10. LEBLEBİ VE BADEM FESTİVALİ düzenlenmesi,
 11. Uluslararası alanda tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmesi, yerli ve yabancı turistler için Ağın’ın alternatif bir turizm seçeneği olmasının sağlanması,
 12. GES’ lerinyapılarakFırat’tan su çekilerek sulu tarıma geçilmesi, 
 13. Misafirlerin üzüm yetiştiriciliği, hasadı süreçlerine dahil olabileceği kurslarla birlikte atölye çalışmalarını da içeren, birkaç gün konaklama seçeneği sunan BAĞBOZUMU FESTİVALİ düzenlenmesi,
 14. Hava temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi,
 15. Su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi,
 16. Çocukların hem oyun alanında olmaları hem de doğayla iç içe olma deneyimlerini sürdürmeleri, tırmanma, denge kurma gibi motor becerilerini geliştirmeleri için uygun olarak tasarlanmış bir oyun parkının yapılması,
 17. Yerel üretimi ve yerel üreticiyi teşvik etmek, organik üretimi desteklemek amacıyla her yıl YEREL TOHUM BAYRAMI ve TOHUM TAKASI ŞENLİKLERİ düzenlenmesi,
 18. Baraj gölü çevresinin ağaçlandırılması ve suya dayanan bir eğlence - dinlence alanı meydana getirilmesi, kamping alanları düzenlenmesi,
 19. Göl çevresinde gerçekleştirilecek tesislerin yapımı aşamasında gölün kirlenmesini önleyici tedbirlerin öncelikle alınması,
 20. Ülkemizde son yıllarda gelişmekte olan rafting (kanoculuk) sporu ile ilgili uzmanlarca yapılacak inceleme ve araştırmalar sonucunda Fırat Nehri üzerinde bu sporun organize edilmesi ve rafting amacıyla yöreye turist çekilmesi,
 21. Göl kıyısında yelken, yüzme, sörf ve kampçılık eğitimi verecek gençlik ve spor merkezleri kurulması,
 22. Ağın'daki kaya mezralarında    kazı çalışmalarının yapılması, aydınlatılması
 23. Ağın- Kaya Mezarlarda Kazı Çalışmaları Yapılması
 24. Ağın- Ağın Evlerinin Tescili, Restorasyonu ve Otantik Yaşantının Korunması
 25. Ağın-İspirzade Konağının Restorasyonu
 26. Doğduğu ilçeye yatırım yapan, yapmayı düşünen sanayi üreticilerine ve iş insanlarına, Ağın’a YATIRIM SAFARİSİ yaptırılması, 
 27. Tarımsal sulama projeleri ile sürekli sulama probleminin çözülmesi,
 28. Köy grup yollarının ıslah edilmesi,
 29. İl tarım ve ilçe tarım öncülüğünde köylerimizin tarımsal faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve alternatif tarım ürünlerinin sunulması,
 30. Köylümüzün ürününü pazarlayabileceği alanlarının oluşturulması ve kontrol altında tutulması 
 31. Sahil bandında turfanda sebze ve bodur kayısı üretimini yapacak devasa seraların yapılması,
 32. Sahil bandında, 11. ayda hasılatı alınan Kiraz gibi ürünlerin teşvik edilmesi,
 33. Kentsel dönüşüm ile köhneleşmiş olan çarşı merkezinin modernleştirilmesi,
 34. Dışarıda yaşayan Ağınlıların ilçede bahçeli bir ev sahibi olabilecekleri Uydu İlçe Projesinin hayata geçirilmesi,
 35. Badem sanayi entegre tesisleri kurularak, badem kabuklarından mobilya malzemesi ve Yakıt Üretim Tesisleri kurulması,
 36. AĞIN Kuru Baklagil (Nohut, Mercimek, Fasulye), AĞIN LEBLEBİ Fabrikası kurulması,
 37. Yem Bitkisi ekimi ve sanayisinin kurulması,
 38. Ön Türklere ait Mezar Taşlarının envanterinin hazırlanıp, turizme kazandırılması 
 39. Öncelikli olarak Ağın tarım arazilerinin güneş paneli marifetiyle yapılacak olan sulama projesiyle 40 Bin dönüm alanın sulanabilme imkanına kavuşturulması ve ürün çeşitliliğinin arttırılması,
 40. İlçeye yapılacak çeşitli turizm yatırımlarıyla (Konaklama-lokanta) ilçenin turizm potansiyelinin arttırılması,
 41. Konut sorununun aşılabilmesi için Toplu Konut İdaresi marifetiyle ilçeye en az 100 konutluk dairelerin yapılmasının sağlanması,
 42. İlçe sakinlerinin yönetime katılımı, kentin yavaş şehir felsefesini sahiplenmesi ve benimsemesi, gördüğü aksaklıklar konusunda yöneticilere uyarılarda bulunması
 43. Yavaş Şehir unvanı ile bağdaşan pansiyon tarzı turistik işletmelere destek verilmesi,
 44. Yöresel ürünlere destek verilmesi, yerel tohumculuk konusunda paylaşımların olacağı pazarların kurulması ve yerel yönetimlerin bu pazarları sürekli olarak denetim altında tutmasının sağlanması,
 45. Okullarda daha önce de var olan “yerli malı” günlerinin düzenlenmesi ve bu geleneğin yeniden yaşatılması,
 46. Ağın ilçesini gündeme getirecek en önemli faktör tarım ve turizmdir. 70 Km keban baraj gölüne kıyısı olmasına rağmen özellikle arpa, nohut, buğday ekim alanlarının neredeyse yüzde yüzü susuz arazilerde yapılmaktadır. Badem bahçelerinde yapılan sulamalar ise çiftçilerin kendi imkanlarıyla büyük maliyetler tutarak yaptığı çalışmalardır. Sulama projelerinin yapılması,
 47. Ağın’da baraj gölünden güneş panelleri vasıtasıyla tarım arazilerinin sulanması için sulama projesinin yapılması,
 48. Hastek Kalesi, Bademli Kaya Mezarları, Küşne Kilisesi, Kup Çukuru ve Sülük Gölü gibi turistlerin ilgisini çekebilecek mevkilerin turizme kazandırılması,
 49. Kemaliye boğazı ve Tunceli Çemişgezek ilçelerine karşılıklı tekne turları düzenlenerek turizm hareketliliği sağlanması,
 50. Tarımda ikame ürün olarak Cennet hurması yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması,
 51. İlçenin Doğalgaza kavuşturulması,
 52. Göl üzerine gezi teknelerinin koyulması,
 53. Baraj gölü çevresinin ağaçlandırılması ve suya dayanan bir eğlence - dinlence alanı meydana getirilmesi, kamping alanları düzenlenmesi,
 54. Göl çevresinde gerçekleştirilecek tesislerin yapımı aşamasında gölün kirlenmesini önleyici tedbirlerin öncelikle alınması,
 55. Ülkemizde son yıllarda gelişmekte su sporları ile ilgili uzmanlarca yapılacak inceleme ve araştırmalar sonucunda Fırat Nehri üzerinde su sporları organize edilmesi ve yöreye turist çekilmesi,
 56. Havza süratle ağaçlandırılmalı ve sekileme çalışmaları yapılarak sediment yükünün azaltılması,
 57. Tarım alanlarında kullanılan gübrelerin miktar ve kalitesinin, toprağın besin değeri- yetiştirilecek bitki türüne göre belirlenmesi, aşırı gübre kullanımının önlenmesi,
 58. Baraj Gölüne Teknik, Bilimsel ve Turizm amaçlı geziler düzenlenmesi
 59. Göl çevresinde su sporlarının ve gezi turlarının yapılabileceği liman oluşturulması
 60. Alternatif balık ürünlerinin yetiştirilmesinin özendirilmesi,
 61. Balıkçılık Sektörünün gelişmesine ve arttırılmasına AB, TKDK gibi fonlarından kaynak sağlanması, devlet tarafından verilen finansal desteklerin arttırılması,
 62. Balıkçılık yan sanayini geliştirecek tedbirlerin alınması,
 63. Balık yetiştiriciliğine uygun alanların tespit edilmesi,
 64. Alternatif ürünlere yönelik araştırmaların ve fizibilite çalışmalarının yapılması,
 65. Sportif balıkçılığa uygun alanları belirlenerek özendirilmesi,
 66. Muhtar evi ve taziye evlerinin yapılması,
 67. Tarihi yapıların korunup bakımlarının yapılması ve geliştirilmesi,
 68. Ağın ve çevresine ait turizmi haritasının çıkarılması Turizm Bakanlığı’nca tescil edilmesinin sağlanması,
 69. Özellikle yaz aylarında iç ve dış turizme yönelik stant yerlerinin tespit edilerek ev ekonomisi ürünlerinin satışına imkân sağlanması. 
 70. Akvaryum balıkçılığına, alternatif ve diğer su ürünleri türlerinin yetiştiriciliğine yönelik proje desteklerinin verilmesi ve fizibilitelerin hazırlanması
 71. Teşvik Düzenlenmesinde; Tarım Hayvancılık – Su Ürünleri Üretimi ve Sanayisi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.
 72. Yüksek katma değerli tıbbi ve aromatik bitkilerde olmak üzere, ürün güvenilirliği, çeşitliliği ve üretimini artırmak amacıyla, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, sözleşmeli üretim, araştırma, pazarlama ve markalaşma faaliyetlerini destekleyecek kamu ve özel sektör girişimlerinin oluşturulması
 73. Arıcılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi ile ilişkili küçük, orta ve büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesi.
 74. Tanıtım faaliyeti yapacak kuruluşların organize edilmesi,
 75. Yöresel el sanatlarının canlandırılması, yaygınlaştırılması için kurslar açılması, teşvik edilmesi ve hammadde sağlanması,
 76. İlçe'nin doğal ve tarihi değerlerini, el sanatlarını, yemeklerini tanıtıcı film, video, kaset, broşür vb. dokümanlar yapılmasına devam edilmesi,
 77. Kaçak define kazılarına engel olunması,
 78. Öncelikle gelişme alanlarında nehir ve göl kenarlarının ağaçlandırılması, buralarda suya dönük eğlence ve dinlence alanları düzenlenmesi,
 79. Günübirlik alanlardaki tesislerin kalitelerinin artırılması,
 80. Dijital turizm coğrafi bilgi sistemlerinin en kısa zamanda yapılması, 
 81. Barajda olta ile balık avlama günlerinin düzenlenmesi,
 82. Organik tarım alanlarının belirlenmesi
 83. Doğduğu ilçeye yatırım yapan, yapmayı düşünen sanayi üreticilerine ve iş insanlarına, AĞIN’A YATIRIM SAFARİSİ yaptırmak, 
 84. Tarımsal sulama projeleri ile sürekli sulama probleminin çözülmesi.
 85. Keban Baraj Gölü sularının biyolojik, kimyasal, fiziko-kimyasal ve hidro-morfolojik kalitelerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, su kalitesinin sürekli izlenmesi, kullanım amaçlarının sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde koruma kullanma dengesi de gözetilerek kaliteli su durumuna ulaşılması için gölü ve kirletici kaynakları havza bazında bir bütün olarak ele alınıp incelenmesi.
 86. Kıyı korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin uygulanması konusunda titizlik gösterilmesi.

Bakmadan Geçme