Elazığ İl Özel İdaresi konutların satışı için ihaleye çıktı!

Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresi'ne ait 10 adet konutun satışı gerçekleştirilecek.

Elazığ İl Özel İdaresi konutların satışı için ihaleye çıktı!

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından kent merkezinde 10 adet konutun satışı için ihaleye çıkıldı.

Konutların satışı 23 Mayıs Salı Günü Elazığ il özel idaresi binasında saat 10:00’da açık teklif usulü gerçekleştirilecek.

Gerçekleştirilecek ihaleye katılabilmek gerekli evraklar ve detaylar ise şu şekilde: İşin adına alınmış geçici teminatı yatırdığına ait dekont veya banka teminat mektubu, Dosya bedeli yatırıldığına dair makbuzu, Noter tasdikli imza sirküsü, Gerçek kişilerin Nüfus cüzdan sureti, Tebligat için adres beyan belgesini, varsa irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi, Yasal yerleşim yerini gösterir belge, Vekaleten ihaleye katılma halinde vekalet belgesini ve  istekli adına katılan kişinin  Noter tasdikli imza sirkülerinin yanı sıra gerekli diğer belgeler istenecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere Elazığ İl özel idaresinin resmi sayfasından ulaşılabilir.