Elazığ'ı tanıyalım! Coğrafi bakımdan Elazığ

Elazığ haber sitesi Elazığ Online olarak Elazığ'ı siz değerli takipçilerimize yeniden tanıtmaya çalışıyoruz. Sadece Elazığ ile ilgili haberler değil bundan böyle Elazığ hakkında detaylı bilgileri de bulabileceğiniz bir arşiv hazırlıyoruz.

Elazığ'ı tanıyalım! Coğrafi bakımdan Elazığ

Elazığ haber sitesi Elazığ Online bundan böyle değerli takipçilerini sadece Elazığ haberleri ile ilgili bilgilendirmekle kalmayacak. Gakgoşlar diyarı Elazığ'ı her yönüyle dünyaya tanıtma gayreti ve çabası içerisinde olacak. Derlediği bilgilerle kısaca Elazığ'ın yapısı hakkında da geniş bilgilere yer verecek. Bu yazımızda Elazığ'ın coğrafi yapısına yer verdik. Coğrafi bakımdan Elazığ Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında Yukarı Fırat bölümünde yer almaktadır. Elazığ’ın coğrafi konumu ise  40 derece 21  ile 38 derece 30 doğu boylamları, 38 derece 17 ile 39 derece 11 kuzey enlemleridir. İlin doğu tarafında Bingöl, kuzey tarafında Keban Baraj gölü bağlantılı Tunceli, batı ve güneybatıdan Karakaya Baraj gölü bağlantılı Malatya, Güneyinde ise Diyarbakır illeri bulunmaktadır. Şehrin etrafını genellikle dağlar ve ovalar kaplamaktadır.

ELAZIĞ'IN DAĞLARI

Şehrin güney kenarına baktığımızda Güneydoğu Toroslar’a ait dağlar uzanmaktadır. Bu dağlar nelerdir diye sorguladığımızda Karga Dağı, Kuşakçı Dağı, Çelemlik Dağı, Mastar Dağı’nı görmekteyiz. Bölgede Toroslar haricinde de dağ sıraları bulunmaktadır. Özellikle ilin batısı ve doğusunda dağlık alanların oldukça yer kapladığını görebiliriz. Diyarbakır il sınırında yer alan Maden dağları da oldukça zengin bakır madeni yataklarına sahiptir.

Elazığ'ı tanıyalım! Coğrafi bakımdan Elazığ

Malatya sınırında Hasan Dağı Karakaya barajının kavisli bir görünüme sahip olmasına sebep olmuştur. Kuzeydeki Keban Dağları ise mermerden oluşmasıyla dikkatleri üzerine çeker. Bingöl sınırında Gökdere ve Koruca volkanik dağları yer almaktadır. Bu dağlardan koruca dağı volkan konisi şeklindedir. Bu dağlardan dökülen lavlar batı tarafına doğru ilerleyerek karakoçan çevresindeki lav platolarını oluşturmuştur.

Elazığ'ı tanıyalım! Coğrafi bakımdan Elazığ

Şehrin etrafındaki bu dağlar, doğa sporcularının gözdesi konumundadır. Özellikle Hazar ve Keban baraj göllerini gözlemlemek adına Mastar ve Hazar Baba dağları her yıl oldukça ziyaretçi çekmektedir. Dağ ve doğa yürüyüşleri için ideal olan bu alanlarda yılın belirli dönemlerinde çeşitli etkinlikler de düzenlenmektedir.

Elazığ'ı tanıyalım! Coğrafi bakımdan Elazığ

ELAZIĞ'IN OVALARI

Bu şehirde ovalar küçük fakat oldukça verimli arazilerdir. Şehrin yer aldığı Elazığ (Harput ) ovası, ilin en büyük ovası olan Uluova, alüvyon topraklarla örtülü oldukça verimli olan Palu ovası, üzüm bağlarının yaygın olduğu Mürüdü ovası, Zahini ovası şehrin başlıca ovalarıdır.

Elazığ'ı tanıyalım! Coğrafi bakımdan Elazığ

ELAZIĞ'IN PLATOLARI

İlin toplam alanına baktığımızda bu alanlarının büyük bir çoğunluğunun platolarla kaplı olduğunu görürüz. Özellikle kuzey taraflarında, Harput çevresinde, Murat nehrinin kuzeyinde ve Ağın yöresinde platolara sıklıkla rastlamak mümkündür. Bu alanlarda özellikle hayvancılık faaliyetleri oldukça fazla yapılmaktadır.

Elazığ'ı tanıyalım! Coğrafi bakımdan Elazığ

ELAZIĞ'IN GÖLLERİ

Şehirde bulunan göller hem turistik hem de ekonomik açıdan önemli konumdadır. Göllerden sulama, enerji üretimi, balık yetiştiriciliği gibi alanlarda faydalanılmaktadır. Tektonik kökenli Hazar gölü, Türkiye’nin en büyük yapay gölü olan Keban baraj gölü ve Cip baraj gölü şehrin göllerini oluşturmaktadır.

Elazığ'ı tanıyalım! Coğrafi bakımdan Elazığ

ELAZIĞ'IN AKARSULARI

Elazığ, önemli akarsu ağlarına sahiptir ve bu açıdan çok zengindir. Bölgeden geçen akarsuların boyları büyük ve suları gürdür.

Şehir için Fırat nehri oldukça önemlidir. Elazığ ve Malatya sınırında bulunan bu nehrin Murat ve Karasu adında kolları bulunmaktadır. Toplam uzunluğu ise 2.800 km'dir. Dicle ile birleşerek Türkiye sınırlarından ayrılır ve Suriye, Irak üzerinden Basra körfezine dökülür. Bu bölgeye ise Şattülarap denilir.

Nehir üzerinde Türkiye’nin en büyük barajları olan Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik ve  Karkamış barajları yer almaktadır. Bu barajlardan ülkemizin hidroelektrik üretiminin yaklaşık olarak  yüzde 30’u gerçekleştirilir. Nehir yüksek dağlar arasında derin vadilerden aktığı için hidroelektrik potansiyeli de oldukça fazladır.

Fırat’ın suları GAP kapsamında yıllarıdır kuru tarım yapılan Harran ovasına kadar ulaştırılmıştır. Böylece bölge sulu tarıma geçerek tarım ürünleri çeşitlenmiştir.

Nehirin enerji ve tarım üzerinde etkileri oldukça fazladır bunların yanında Nehrin en hızlı aktığı yer olan Erzincan’da rafting sporu da yapılmaktadır. Bu özelliği ile her yıl binlerce turist buraya gelmektedir.

Elazığ'ı tanıyalım! Coğrafi bakımdan Elazığ

GENEL ANLAMDA ELAZIĞ NASIL BİR ŞEHİR?

Elazığ genel anlamda gerek coğrafi özellikleri olsun gerekse insani yapıları olmak üzere oldukça geniş çaplı bir kitleye hitap etmektedir. Daha fazla bilgi edinmek için internet sitemizdeki diğer haberlere erişim sağlayabilirsiniz.

Elazığ'ı tanıyalım! Coğrafi bakımdan Elazığ