Elazığ Barosundan suç haberleri ve ceza algısı üzerine açıklama

Elazığ Barosu Suç Haberleri ve Ceza Algısı Üzerine Açıklama Yaptı.

Elazığ Barosundan suç haberleri ve ceza algısı üzerine açıklama

Elazığ Barosu, son günlerde artan suç haberlerinin faillerinin önceki suçlardan dolayı hükümlü olmasının toplumda suçluların yeterince ceza almadığı algısını güçlendirdiği yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Baro tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Suç Haberleri ve Ceza Algısı

İçinde bulunduğumuz günlerde toplumda infial yaratan, sosyal medya ve haberlere yansıyan suç haberlerinin faillerinin, daha önce bir ya da birkaç suçtan dolayı hükümlü olması toplum nezdinde suçluların yeteri kadar ceza almadığı algısını artırmıştır. Bu konuda son olarak yaşanan taksici Oğuz Erge'nin vurulma olayı da eleştirilerin odak noktası olmuştur.

Ceza Sistemi Eleştirisi

Son dönemde infaz kanunlarında yapılan değişikliklerle cezaevlerinin doluluk oranlarının etkisiyle sürekli olarak hafifletme yoluna gidildiği ve cezanın cüzi bir kısmının infazı sonrasında denetimli serbestlik imkanı tanındığı belirtilmiştir. Yapılan bu değişikliklerin sıklığı ve denetim eksiklikleri, ceza hukukunun caydırıcılık amacından sapılmasına ve suç oranlarının artmasına neden olduğu eleştirisi getirilmiştir.

Toplumsal Barış ve Hukuka Güven

Baro, infaz rejimlerinin amacının cezasızlık algısı yaratmak değil, aksine kişilerin topluma kazandırılmasını sağlamak olması gerektiğini vurgulamıştır. Kanun koyucunun ıslahı amaçlayan düzenlemelerde ağırlaştırıcı nitelikte düzenlemelere de yer verilmesi, toplumsal barış ve hukuka olan güvenin korunması için önemli olduğu belirtilmiştir.