Vehbi Coşkun

Elazığ-Alacakaya ve Bir Araştırma Önergesi

Vehbi Coşkun

MHP Konya Milletvekili Esin KARA’nın 24 Ocak depreminden 5 / 6 ay kadar önce 2019 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Elazığ’ın 7 ilçesinin sorunlarıyla ilgili olarak TBMM’de ayrı ayrı verdiği Meclis Araştırma Önergeleri’ni ele alıyoruz.

Daha önce Elazığ’ın Ağın, Sivrice, Maden, Baskil ve Palu İlçeleri’ni ele aldığım yazı dizisine bu hafta Alacakaya İlçemizle devam ediyoruz…

Özellikle Milletvekili Esin KARA’nın muhalefette olsa bile aynı ittifak içinde bulunduğu için iktidarı eleştirmeyen bir partinin mensubu olması dolayısıyla, bakış açısı Elazığ adına abartılı olmayan çok gerçekçi ve önemli tespitler içeriyor elbette.

Elazığ’ın, aslında sorunlarla boğuşan ancak, yönetenler ile siyâsîlere göre hiçbir derdi olmayan, hatta sözde yatırım ve hizmetlerle ihyâ edilmiş olduğu ileri sürülen ilçelerine, gerçekleri ortaya çıkarmak adına Elazığ dışından bir gözle bakalım istedim…

Zirâ; Elazığlı olarak bizim kendimizi değerlendirmemizden daha çok, Elazığ dışından olanların bakış açısı ve yorumları, il ve toplum olarak içinde bulunduğumuz durumu daha objektif, daha sağlıklı anlatır diye düşünüyorum.

Bu gerçeklerden hareketle, Alacakaya İlçemize ilişkin Araştırma Önergesi’ne bakalım şimdi…

***
“Elazığ Alacakaya’da yaşanan tarımsal, ekonomik, sosyal ve beşeri sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik yatırım zemininin hazırlanması amacıyla gerekli şartların incelenmesi için Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederim” sunumuyla, TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere hazırlanan Konya Milletvekili Esin KARA ile MHP TBMM Grubu’ndan 20 Milletvekili imzalı 3.7.2019 Tarihli, ayrıca MHP TBMM Başkanlığı’nın 09.07.2019 Tarih ve 2019/285 Sayı Onaylı Gerekçe’de Alacakaya İlçemize ilişkin yapılan tespitlerden “satır başı” olarak sunulabilecek olan ve sizler için derlediğim hususlar şöyle…

***
Elazığ’ın güneydoğusunda ve il merkezine 85 km uzaklıkta olan Alacakaya İlçesi’nin; 2017 TÜİK verilerine göre merkezde 2553, belde ve köylerde ise 3680 olmak üzere toplam 6233 kişilik toplam nüfusa sâhip olduğu belirtilirken, ilçenin konumunun “Maden, Palu, Arıcak, Ergani ve Dicle İlçeleriyle çevrilidir” Şeklinde genel bir tasviri yapılarak başlanıyor önergenin gerekçesine…

***
Alacakaya’nın tarihinin yörede çıkarılan krom cevherinin keşfedilmesiyle başladığı ve nispeten yeni olduğu ifâde edilirken, ilçe merkezinin cevherin çıkarılması ve işlenmesi amacıyla 1935 Yılı’nda Etibank tarafından işletme tesisi kurulması ve tesiste istihdam edilecek insanların bölgeye yerleştirilmesi için oluşturulan bir yerleşim noktası olduğuna dikkât çekiliyor.

Krom işletmelerinin zamanla faaliyet alanını genişletmesiyle birlikte büyüyen ve gelişen ilçenin 1987 Yılı’nda Belediye, 1990’da ise İlçe olduğu ve 12 köyü bulunduğu bilgisine yer veriliyor…

***
Alacakaya İlçesi’nin zengin krom yataklarının yanı sıra “Elazığ Vişnesi” olarak adlandırılan özel bir mermer çeşidine sâhip olduğu belirtiliyor.
İlçede yer alan Murat Hanı, Gölalan Gölcüğü ve Dicle Kral Kızı Barajı’nın tamamlanmasıyla birlikte yaşanmaya ve görülmeye değer bir sayfiye yeri olmaya aday olduğu dile getiriliyor…

***
Alacakaya İlçesi’nde belediyeye ait olmak üzere özellikle kış aylarında; kar küreme makinası, kepçe, kazı makinası, kamyon, hidrolik kepçe gibi yük makinalarına ihtiyaç duyulmakta olduğu, yine ilçede ayrıca yük taşımacılığında kullanılmak üzere kamyon ihtiyacı bulunduğu, ilçenin bir başka ihtiyacının da cenaze aracı olduğu anlatılıyor…

***
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yapıldığı dikkâte alınarak ilçede bir adet veteriner kliniğinin açılmasının, Alacakaya’nın hayvan hastalıkları ile mücâdelesinde yerinde ve hızlı çözüm sağlanması açısından önem arz ettiği belirtiliyor.

Yine hayvancılık yapılması dolayısıyla, ilçede mandıra açılması neticesinde büyük ve küçükbaş hayvanlardan elde edilecek sütlerin işlenerek süt ve süt ürünleri olarak Alacakaya Ekonomisi’ne kazandırılmasının önemine vurgu yapılıyor…

***
Alacakaya İlçesi’nde çalışan kamu personelinin kalacak yer sorununun olduğu ve bu sorunun personelin ilçeye gidiş geliş yapmasıyla çözülmeye çalışıldığı, ilçede herhangi bir misafirhanenin de bulunmadığı kaydediliyor.

Bu yokluklara ilâve olarak sosyal alan ve gençlerin kendilerini geliştirebilmelerine yönelik faaliyet alanı da bulunmadığı, dolayısıyla geleceğimizin teminâtı olan gençlerimize yönelik ve özellikle meslekî eğitim alanında kişisel gelişim faaliyetleri sunabilecek sosyal alanların, Alacakaya İlçesi’nin geleceği için önemli ihtiyaçlar arasında yer aldığına işâret ediliyor…

***
Korucuların nöbet alanlarında elektrik olmamasından dolayı sıkıntı yaşanmakta olduğu ifâde ediliyor. Ayrıca korucuların maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiği bildiriliyor.

***
Maden bakımından zengin olan Alacakaya İlçesi’nde açılabilecek 2 yıllık Maden Yüksek Okulu’nun ilçenin ekonomisine olumlu anlamda katkı sunabileceği belirtiliyor.
Bunun yanı sıra Alacakaya’ya bağlı köylerde yaşanan altyapı sorunlarının ivedilikle giderilmesi gerektiği hatırlatılıyor…

***
Alacakaya İlçesi’ndeki çalışan nüfusun çoğunluğunun maden ocaklarında asgari ücretle çalışarak geçimini bu yolla sağladığı, ancak gerek hayvancılık alanında, gerekse tarımsal alanda yapılabilecek iyileştirmeler neticesinde ilçenin kendine yetebilecek, üreten ve yapmış olduğu üretimi ekonomisine kazandırabilecek bir yere gelebileceği anlatılıyor…

***
Gerekçe şu ifâdelerle tamamlanıyor;

“Elazığ’ın Alacakaya İlçesi’nde, bu sebeple yaşanan tarımsal, ekonomik, sosyal ve beşeri sorunların tespiti, bu sorunların çözümüne yönelik yatırım zemininin hazırlanması amacıyla gerekli şartların incelenmesi için, Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri gereği Meclis Araştırması açılması uygun olacaktır.”

***
MHP Konya Milletvekili Sayın Esin KARA’nın, Meclis Araştırması açılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere hazırladığı ve MHP’nin TBMM Grubu’ndan 20 Milletvekili arkadaşının da imzalarının bulunduğu önergede Alacakaya İlçemiz hakkında belirtilen konu ve sorunlar bunlar…

Bu arada, 3.7.2019 olan Önerge Tarihi’nin üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede önergede yer alan konulara ilişkin olarak sorunlar yerli yerinde dursa da bazı olumlu ya da olumsuz gelişmeler de olmuştur elbette…

***

Alacakaya İlçemiz de genelde Elazığ’ın diğer ilçeleriyle ortak ve benzer sorunlarla mücâdele ederken, zengin maden yataklarının işlenmesi amacıyla oluşan bir yerleşim merkezi konumundaki ilçenin, kış şartlarıyla mücâdele amaçlı araç gereçlerin yanı sıra cenaze aracı gibi yokluklar yaşaması bu çağda büyük handikap!..

***
Elazığ’ın 7 ilçesinin sorunlarıyla ilgili TBMM’de ayrı ayrı Meclis Araştırma Önergeleri veren MHP Konya Milletvekili Esin KARA’nın görüşleri, inanıyorum ki Elazığ adına çok önemli tespitler içeriyor ve biz bunlardan önemli çıkarımlar elde edeceğiz.

Kuşkusuz, önemli olan; Elazığ’ı ve ilçelerimizi yönetenler ile siyâsîlerimizin bu önergelerden edinecekleri bilgi ve çıkaracakları sonuçlar mutlaka…

Ağın, Sivrice, Maden, Baskil, Palu ve son olarak bu hafta da Alacakaya’yı ele aldıktan sonra, önerge konusu olan diğer son bir ilçemizi de bu sütunlarda gelecek hafta cuma günü kaleme alacağım.

Dışarıdan bir bakış açısıyla, üstelik bir milletvekilinin değerlendirmesiyle Elazığ’ın İlçelerinin ne durumda olduğuna dâir hazırladığımız yazı dizimizde bakalım son İlçemiz hangisi olacak ve başlıca sorunları neler?

Yazarın Diğer Yazıları