23
Mar 2020
HUKUKUMUZDA ''MEHİR''

Erkeğin evlenirken eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya başka bir mala mehir denir.Gerek dinimizde gerekse hukukumuzda önemli bir yere sahip olan mehir, ödenme zamanına göre de muaccel veya müeccel mehir olarak ikiye ayrılmaktadır....

MAKALEYİ OKU
02
Ara 2019
KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE VE AİLENİN KORUNMASINA DAİR 6284 SAYILI KANUN

                                                                         ...

MAKALEYİ OKU
17
Tem 2019
ANLAŞMALI BOŞANMA

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nun genel boşanma sebebi olan TMK m.166/3 hükmü ile anlaşmalı boşanmaya yer verilmiştir. Buna göre evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul...

MAKALEYİ OKU
25
Mar 2019
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU

Tüketici Hakem Heyetleri, tüketicilerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüketici işlemi ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için başvurulan tüketicilerin, daha hızlı, masrafsız...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2019
TAŞINMAZLARDA ÖNALIM HAKKI

Önalım hakkı, Türk Medeni Kanunu madde 732 uyarınca paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlara bu satılan payı öncelikle satın alma yetkisi veren,...

MAKALEYİ OKU
09
Eki 2018
EVLİ KADININ VE VELAYETİ ANNEDE OLAN ÇOCUĞUN SOYADI HAKKI

Türk Medeni Kanunun m.187 hükmüne göre; 'Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir....

MAKALEYİ OKU
23
Tem 2018
İŞÇİLERİN İŞE İADE DAVASI HAKKI

İşe iade davası, işveren tarafından iş akdi geçersiz nedenle feshedilen işçilerin kanunda belirtilen bir takım unsurların varlığı halinde iş güvencesinden faydalanarak işe iadesini talep edebildiği davadır. Buna göre işyerinde en...

MAKALEYİ OKU
09
Şub 2018
ALDATILAN EŞİN HUKUKEN KORUNMASI VE TAZMİNAT İMKANI

Aile, içinde yaşadığımız toplumun temel taşıdır.Bu nedenle kanun koyucular aile kurumunun önemini gözden uzak tutmamışlar, onu koruyucu ve kollayıcı pek çok kural koymuşlardır. Gerek Anayasa gerek Yasa ve gerekse Yargıtay içtihatlarında...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2018
İŞÇİLERİN HİZMET TESPİTİNİ DAVA HAKKI

Türkiye'de iş olanaklarının sınırlı olması dolayısıyla işçilerin işten çıkarılma korkusu sebebiyle, işçiler çalışma süresi içerisinde bir takım haklarını talep etmemenin yanı sıra mağduriyetlerini gidermek için idari mercilere...

MAKALEYİ OKU
07
Ara 2017
2018'DE ARABULUCULUK

Merhaba, bundan böyle yazılarımla elazigonline.com adresindeyim.. Bu yazımızda sizlere 'Arabulucuk'tan bahsedeceğim.. İşçi ve işverene dava açmadan önce arabuluculuk şartı getiren 7036 Sayılı İş Mahkemeleri kanunun ilgili hükümleri...

MAKALEYİ OKU