MAK-SAD Başkanı Gürgün'den maden ihalesini alan firmaya açık çağrı!

Maden ve Köyleri Strateji ve Araştırmalar Derneği Başkanı Lütfiye Gürgün, Maden'de bulunan rezervlerin ihalesini alan firmaya yönelik açıklama yaptı. Başkan Gürgün yaptığı açıklamada firmanın ilçeye sağlayacağı faydaların açıklanması gerektiği dile getirdi.

MAK-SAD Başkanı Gürgün'den maden ihalesini alan firmaya açık çağrı!

Elazığ’ın Maden ilçesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi kaynaklarına ulaşıldı. Maden rezervlerinin çıkarılması ile ilgili ihale gerçekleştirildi. Maden ilçesinde bulunan rezervler ile ilgili Maden ve Köyleri Stratejik Araştırmalar Derneği (MAK-SAD) Bakşkanı Lütfiye Gürgün açıklama yaptı.

MAK-SAD Başkanı Gürgün'den maden ihalesini alan firmaya açık çağrı!

GÜRGÜN: MADEN’İMİZE SAĞLAYACAĞI İMKANLARI TEK TEK BELİRTMESİ BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR

Maden ve Köyleri Stratejik Araştırmalar Derneği (MAK-SAD) Bakşkanı Lütfiye Gürgün açıklamasında, “Maden ilçemizde bulunan zengin maden sahasının işletme ihalesini alan Cengiz Holding bünyesinde bulunan Port Madencilik A.Ş’nin aşağıda belirttiğimiz çağrılara kulak vermesi önemle rica olunur. Bulunan maden yatağının ilimize ve ilçemize önemli bir ölçüde ekonomik kazanç sağlayacağı aşikardır.  Mesele sadece bakır ve madenler değildir. Mesele, gelecek nesillerin kaderidir. Onların mukadderatıdır. Aynı hatalara tekrar meydan vermemektir. Madenimize, geleceğimize, mirasımıza sahip çıkma, bir İstikbal ve İstikrar mücadelesidir. Kaderinin bir Ferro-Krom ve Yıldızlar Holding’e benzememesidir. Bizim çağrımız ihaleyi kimin alması veya almamasına yönelik değildir. İhaleyi alan hangi firma olursa olsun Maden’imize sağlayacağı imkanları tek tek belirtmesi büyük önem arz etmektedir. Bizim önemsediğimiz ihale sonrası ne yapılacağı, kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılıp kullanılmayacağıdır. Aynı şekilde bizim önemsediğimiz, ihaleyi alan firmanın ilimize ve ilçemize hangi katkıları sağlayacağı, bölgemizden alacağı hizmetleri nereden, nasıl ve kimlerden karşılayacağı, istihdam yaratacağı sahadan kimleri istihdam edeceğidir” ifadelerini kullandı.

MAK-SAD Başkanı Gürgün'den maden ihalesini alan firmaya açık çağrı!

GÜRGÜN: . İLİMİZ VE İLÇEMİZİN MENFAATLERİ SÖZ KONUSUDUR

Başkan Gürgün, “Bizim kaygımız ihaleyi alan firmanın rezervleri yerinde değil başka yerde işletip gerekli istihdamı yaratmaması, alacağı işçilerin, teknik personelin, güvenlik elemanlarının gıda ve teknik gibi pek çok konuda ihtiyaçlarının bölge esnafından ve kalifiye personelinden karşılanıp karşılanmayacağıdır. Bizim endişemiz çıkarılacak bu rezervlerin kara ve demiryolu ile Adıyaman ve Samsun’a taşınıp ilimiz ve ilçemize en ufak katkısının olmamasıdır. Tüm bu kaygılar nedeniyle ihaleyi alan firmanın çağrılarımıza kulak vermesi bizler için büyük önem arz etmektedir. İlgili firma ile sorunumuz asla söz konusu değildir. İhaleyi yapan ve alanlar ile ilgili bir tartışmanın tarafı değiliz. Ancak ilimiz ve ilçemizin menfaatleri söz konusudur. Bizim talebimiz gerekli altyapının yapılması, Maden’deki kaynakları on yıllarca işleten Etibank’ın ilçeye kattığı sosyal tesisler ve alt yapılar örnek alınarak, bunun günümüz koşullarına göre iyileştirilerek kreş, okul, madencilik yüksekokulu, sağlık birimleri, çalışacaklar için konut, sosyal tesisler, öğretmen evi gibi projelerin planlanmasıdır. Öncelikle ekonomik denge ve doğal yaşam korunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Maden halkı yıllarca kirli hava solumuş, Dicle nehri hep kapkara akmıştır. Bunun bedelini kanser hastası olan halk hala ödemektedir. Maalesef ülkemizde bazı bölgelerde yeraltı kaynaklarının işletmecisi firmalar ile yöre halkı arasındaki sağlık, doğa ve çalışma koşulları açısından yaşanan uy alınarak, yöre halkını kucaklayacak, il ve ilçe sivil toplum kuruluşlarını da içine alacak, ülkemiz için de rol model olacak bir işletme modeli oluşturulmalıdır. Unutmamalıyız ki, asıl olan insanlıktır, arz talep değil” şeklinde konuştu.