Vali Kaldırım Devrede! Vatandaşı Üzen, Üzülecek!

Son zamanlarda döviz kurlarındaki hareketliliğin ardından bazıları fırsatçılık ve spotçuluk ile vatandaşımızı kandırmaya çalıştı. Bunun üzerine devlet yetkililerimiz harekete geçerek bu süreçte vatandaşı kandırmaya çalışanlara, göz açtırmayacaklarını üst perdeden duyurdular. Bu konuda İçişleri Bakanlığı’ndan Valilere de talimat geldi. Bunun üzerine de Elazığ Valisi Vali Çetin Oktay Kaldırım, devletimizin vatandaşı koruduğunu ifade ederek fırsatçılık yaparak vatandaşı kandırmaya çalışanlara ve kısa mesafelerde yolculardan afaki ücret alan taksicilere karşı mücadele edeceklerini belirtti. Vali Kaldırım, bu kişilere ilişkin adli ve idari işlemler yapılacağını ve de idari para cezası uygulanacağını da vurguladı. Yani vatandaşı kandıranların yanlarına yaptıkları kâr kalmayacak.

Vali Kaldırım Devrede! Vatandaşı Üzen, Üzülecek!

Elazığ Valiliği’nden gönderilen yazılı açıklamalarda fırsatçılarla adeta topyekûn bir mücadelenin başlatılacağı duyuruldu.  İşte Elazığ Valiliği tarafından gönderilen açıklamaların detayları…

Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; temel hak ve hürriyetlerini korumak Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması da Devletimizin yasal sorumlulukları arasındadır. Kamu hizmetleri ile piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmekte; bu hizmet ve sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir” dedi.

FIRSATÇILAR KARŞISINDA VATANDAŞI EZDİRİLMEYECEK!

Vatandaşı korumanın devletin asli görevi olduğunu kaydeden Vali Kaldırım, “İlimiz sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir”  ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN HAKLARI KANUNLARLA KORUNACAK!

Açıklamasını sürdüren Kaldırım, “Kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32 nci maddesinde; “ Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde; bir malın sunumu ve satışından kaçınma ile bir hizmetin sunumundan kaçınma hallerinin denetimi, uygulanması ve izlenmesine ilişkin görevlerde belediyeler yetkili kılınmıştır. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 17’nci maddesinin 2’nci fıkrasında;  Yetkili idareler, yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine, bu Kanun hükümleri çerçevesinde perakende işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde olmak üzere gerekli denetim ve uygulamaları yapmak ve önlemleri almakla görevli ve yetkilidir. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinde Yetkili idareler, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine perakende işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir hükümleri bulunmaktadır” dedi.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA GEÇİT YOK!

Kamu düzenin sağlanması ve vatandaşın haklarının korunması adına gerekli çalışmalar sürdürdüklerini de aktaran Vali Kaldırım, “ İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi.  Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması. Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir. Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır” dedi.

YOLCULARI ÜZEN TAKSİCİLER YANDI!

Ayrıca kısa mesafede yolcu taşıyan ve buna rağmen afaki ücretler talep eden taksiciler ile ilgilide işlemlerin yapılacağına dikkat çeken Vali Kaldırım, “Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmek önem arz etmektedir. İl sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergâhını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve taleplerden anlaşılmaktadır” diyerek kurallara uymayanların alacağı cezalara ilişkinde ayrıntılı bir paylaşımda bulundu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER